12. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

12. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Miasto Stołeczne Warszawa organizują 12 edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To jedno z największych w Polsce wydarzeń związanych z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec dzieci. Konferencja jest adresowana przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, psychologów, pedagogów, pracowników instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci. Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie poprzez platformę edukacyjną Fundacji Dzieci Niczyje. Udział w konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi 350 zł. Kwota ta nie pokrywa kosztów transportu i noclegu uczestników konferencji.

Program konferencji: tutaj

Szczegółowe informacje dostępne na stronie FDN.