Przesłuchanie dziecka to sztuka

Przesłuchanie dziecka to sztuka

1960

„Przesłuchanie dziecka to sztuka” to tytuł czwartej edycji kampanii społecznej „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Kampania jest częścią projektu „Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG oraz współfinansowana z Programu Daphne Unii Europejskiej. Realizowane w ramach akcji działania edukacyjne wspierane są także przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Organizatorem akcji są Fundacja Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości. Patronat objął Rzecznik Praw Dziecka.

W ramach kampanii zaplanowano wydanie szeregu publikacji adresowanych zarówno do profesjonalistów, jak i do dzieci i ich rodziców oraz opiekunów. Powstanie też scenariusz zajęć przekazujący wiedzę na temat technik umożliwiających profesjonalne przygotowanie dzieci do składania zeznań w procedurach karnych poprzez zastosowanie m.in. efektywnych metod pracy z dzieckiem krzywdzonym.

Odbywać się będą również na terenie całego kraju szkolenia skierowane do profesjonalistów, dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Profesjonaliści będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń dotyczących metodyki przesłuchania dziecka. Dla dzieci, ich rodziców/opiekunów zorganizowane zostaną spotkania edukacyjne przygotowujące do udziału w procedurach karnych.

Więcej informacji o tej inicjatywie można znaleźć w komunikacie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (tutaj) oraz na stronie Fundacji Dzieci Niczyje: http://wymiarsprawiedliwosci.fdn.pl/

dzieckoswiadekA302 (1)