Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w sprawie skuteczności wykonywania kontaktów

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w sprawie skuteczności wykonywania kontaktów

1984

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu adresowanym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zwrócił uwagę na niską skuteczność prowadzonych postępowań na podstawie art. 598 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego, wynikającą nie tylko z przyjętych legislacyjnych rozwiązań, ale z utartej praktyki sądowej w ich stosowaniu.

Rzecznik Praw Dziecka oczekuje na wyniki i wnioski z badań przeprowadzanych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia postępowań o wykonywanie kontaktów z dzieckiem, które mają być zakończone pod koniec bieżącego roku.

Całość wystąpienia dostępna tutaj.

Link do artykułu o wystąpieniu dostępny tutaj.