Minister Sprawiedliwości ws. wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych

Minister Sprawiedliwości ws. wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych

2205

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało Rzecznika Praw Obywatelskich, że w projekcie budżetu na 2016 r. zostały zaplanowane wydatki na zwiększenie poziomu wynagrodzeń dla kuratorów zawodowych o 5,5 procent, co stanowi kwotę 19 679 000 zł wraz z pochodnymi w wysokości 3 865 000 zł.  Środki te zostaną przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz na awanse zawodowe w tej grupie.

Jest to odpowiedź na zapytanie RPO, który zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informację, czy kierowany do Sejmu projekt budżetu na 2016 r. przewiduje waloryzację wynagrodzeń kuratorskich. O trwającym od 2009r. braku waloryzacji wynagrodzeń kuratorskich powiadomił Rzecznika Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

źródło: www.rpo.gov.pl