Rząd zdeterminowany by zdążyć ze zmianą rozporządzenia o wynagrodzeniach kuratorów i aplikantów

Rząd zdeterminowany by zdążyć ze zmianą rozporządzenia o wynagrodzeniach kuratorów i aplikantów

2000

W dniu 11 grudnia Departament Legislacyjny zwrócił się do Dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego w RCL z prośbą o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. W uzasadnieniu wskazano na dokonane już uzgodnienia międzyresortowe, pozytywną rekomendację Komitetu Stałego Rady Ministrów i potrzebę wprowadzenia przedmiotowego aktu normatywnego w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Wniosek dostępny jest tutaj.

W odpowiedzi udzielonej w dniu 14 grudnia Departament Legislacyjny uzyskał warunkową zgodę (pismo dostępne tutaj).

Jednocześnie wskazano, że przesłanie przedmiotowego rozporządzenia do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw nie później niż w dniu 17 grudnia 2015 r. pozwoli Rządowemu Centrum Legislacji zapewnić podjęcie niezbędnych czynności skutkujących jego ogłoszeniem do końca bieżącego roku.