Pożegnanie Pani Kurator Teresy Denst

Pożegnanie Pani Kurator Teresy Denst

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Pani Teresy Denst,
Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Płocku.

Odszedł człowiek mądry, uczciwy i szlachetny.
Dobra koleżanka i przełożony.
Swoją wiedzą i doświadczeniem przez wiele lat wspierała służbę kuratorską.

Niełatwo znaleźć słowa pociechy.

Mamy pewność, że z innymi kuratorami, których służbę przerwała przedwczesna śmierć, będzie czuwać nad nami, bo „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać” .

Z wyrazami żalu, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów