Podyplomowe Studia Prawa Karnego Wykonawczego

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Wykonawczego

416
Na prośbę organizatorów informujemy  kuratorów sądowych i wszystkich zainteresowanych o trwającym naborze na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego na rok akademicki 2018/2019. Studia realizowane są przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego nieprzerwanie od 35 lat (!). W ramach Studiów wykłady prowadzą wybitni teoretycy prawa karnego z różnych ośrodków akademickich oraz praktycy. Uniwersytet Wrocławski kładzie nacisk na utrzymanie wysokiej jakości kształcenia przy możliwie najniższych kosztach. Nabór trwa do 5 października 2018 r.  Zachęcamy!