Relacja z wrocławskiej konferencji

Relacja z wrocławskiej konferencji

Międzynarodowa Konferencja 99. What works? Kuratorska Służba Sądowa – w przededniu jubileuszu. Perspektywy i możliwości odbyła się w dniach 11-12 października 2018 r. we Wrocławiu. Wyłącznym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis. Było to jedno z większych spotkań kuratorów sądowych w najnowszej historii polskiej kurateli. W nowoczesnym budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego spotkało się 460 osób, w większości kuratorów sądowych – zawodowych i społecznych, ale też pracowników socjalnych, sędziów, naukowców, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Straży Granicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów. W zamyśle organizatora Konferencja stanowić miała preludium obchodów jubileuszu, swoisty impuls zachęcający do refleksji nad kondycją naszej grupy zawodowej w ujęciu komparatystycznym. Pomóc w tym mieli zaproszeni eksperci – wybitni badacze z renomowanych ośrodków w kraju i z zagranicy oraz doświadczeni praktycy.

 

Partnerami strategicznymi konferencji byli: Urząd Miejski Wrocławia – Departament Spraw Społecznych, który pomógł nam pokryć koszty wynajęcia sal konferencyjnych oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa, która obdarzyła nas niezwykłym zaufaniem wspierając merytorycznie nawet wtedy, gdy – ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu wydarzenia do sal konkurencyjnej uczelni.

Partnerami konferencji byli także Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej oraz zaprzyjaźnione wrocławskie instytucje i organizacje pozarządowe. Odbiór prezentowanych treści ułatwiało tłumaczenie symultaniczne, które organizator zapewnił wszystkim uczestnikom. W tym miejscu chcemy pogratulować profesjonalizmu firmie Pol-Kongres, która w sposób wzorowy wywiązała się z zawartej umowy. W sprawnym przebiegu konferencji przez cały czas pomagali nam wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. Byliśmy pod wrażeniem ich zaangażowania i dojrzałości.

Konferencję rozpoczęła prezentacja projektu Odkluczanie, realizowanego przez Fundację Jubilo na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. Uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu Grzegorza Miśty, Wiceprezesa SKS Frontis i Zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, obejrzeli najpierw film dokumentalny o projekcie, a następnie 15-minutowy

fot. Paulina Anna Galanciak

fragment spektaklu Odzwierciedlenie. Występ ten wzbudził ogromne emocje i był bardzo długo komentowany w kuluarach konferencyjnych. Wielu prelegentów odnosiło się też do niego w swoich wystąpieniach. Był to bardzo autentyczny głos w dyskusji o warunkach inkluzji sprawców przestępstw. Po seansie głos zabrali reżyserzy Agnieszka Bresler i Diego Pileggi. Ważne świadectwo wygłosił także jeden z aktorów. W tym miejscu organizatorzy składają wyrazy wdzięczności i uznania dla pracy wszystkich osób zaangażowanych w projekt Odkluczanie –  członków Fundacji Jubilo,  wychowawców z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu i przede wszystkim

fot. Paulina Anna Galanciak

dla samych aktorów. Podziękowania należą się również Służbie Więziennej z panem Dyrektorem Okręgowym płk Tomaszem Raczykiem i panem Dyrektorem Zakładu Karnego nr 1 płk Andrzejem Stanejko na czele, za umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy także pracownikom Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi za pomoc w adaptacji sali wykładowej na potrzeby spektaklu.

 

 

Po prezentacji uczestnicy Konferencji udali się do innej sali, gdzie rozpoczeły się obrady plenarne. Uroczystego otwarcia dokonali: SSO Maciej Skórniak – Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, pod którego honorowym patronatem odbywało się wydarzenie, dr hab. prof. DSW Paweł Rudnicki – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz dr Honorata Czajkowska – Prezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis.

Organizatorzy ułożyli program w ten sposób, że dłuższe wystąpienia ekspertów przeplatane były krótszymi prezentacjami projektów realizowanych przez wrocławskich kuratorów i organizacje pozarządowe. Obrady – mimo bardzo ambitnej agendy, przebiegły bardzo sprawnie i planowo, w czym także duża zasługa moderatorów, którymi byli – oprócz wspomnianego już prof. Rudnickiego, dr hab. prof. UŁ Piotr Chomczyński, dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz (UŚ) i dr Michał Szykut (UMK).

Gościem specjalnym Konferencji był Gerry McNally z Ministerstwa Sprawiedliwości Irlandii – Prezydent Confederation of European Probation, który przedstawił ideę i działalność CEP. Jesteśmy wdzięczni panu McNally za to, że zaszczycił nas swoją obecnością.

Łącznie swoje prezentacje zaprezentowało aż 26 (!) prelegentów, tj. prof. Judith Paparozzi i prof. Mario Paparozzi (North Carolina University in Pembroke, USA), prof. Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski), prof. Keith Davies (Kingston University London, UK), dr hab. prof. UG Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański), dr hab. prof. UO Irena Mudrecka (Uniwersytet Opolski), dr hab. prof. UWr Tomasz Kalisz (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. prof. DSW Marek Heine (Dolnośląska Szkoła Wyższa), dr hab. prof. UWr Małgorzata Młynarska (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Maciej Bernasiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Ian Marder (Maynooth University, Irl), dr Mathieu Zagrodzki (Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, Fr),  dr Beata Czarnecka-Dzialuk (Polska Akademia Nauk), dr Anna Matczak (Collegium Civitas), dr Krzysztof Stasiak (Sąd Okręgowy w Gdańsku), dr Jacek Szczepkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Ludovic Lewandowski (Fr), Krzysztof Jasiński (Sąd Okręgowy w Nowym Sączu), Joanna Wajda (Fundacja Dom Pokoju), Andrzej Ptak (MiserArt), Dominik Meinhart-Burzyński (Polski Instytut Dialogu Motywującego), Cecylia Bieganowska i Grażyna Kącka (Stowarzyszenie Lecznica Dusz), Bartosz Pilitowski (Fundacja Court Watch), Ewa Żmuda (Wrocławskie Centrum Integracji), Grzegorz Miśta (Sąd Okręgowy we Wrocławiu).

Ministerstwo Sprawiedliwości RP reprezentowane było przez pana sędziego Dariusza Cieślika – Wicedyrektora Departamentu Rodziny i Nieletnich oraz przez pana kuratora Henryka Pawlaczyka – Naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. Krajową Radę Kuratorów z kolei reprezentował jej przewodniczący – pan Grzegorz Kozera. Wśród gości Konferencji znaleźli się również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Słowacji – p. dr Renáta Ďurkechová i p. Emilia Halagova. Za pomoc w organizacji ich przyjazdu dziękujemy p. kuratorowi Krzysztofowi Jasińskiemu.

W kuluarach konferencyjnych swoje stanowiska wystawiły zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem Frontis organizacje i placówki, tj. Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, Ośrodek Leczenia Uzależnień Monar w Milejowicach, MiserArt – Strefa Kultury w Labiryncie Wykluczenia, Biała Wstążka – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Fundacja Court Watch Polska. Można było zobaczyć wystawy fotograficzne Barbary Maliszewskiej i Doroty Kosmali, prezentację stołów-ogrodów, zagrać w grę planszową Prawopolis. Swoje stoiska mieli też kuratorzy – Błażej Kubica z zespołu Apple Bells i Anna Myślińska z Białołęckiego Biegu Wolności oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po-Most.

Uczestnicy Konferencji mogli też odwiedzić stanowisko sponsora Konferencji, którym była firma ITM Poland – dostawca usługi Bezpieczny Kurator oraz członek konsorcjum dostarczającego usługi w systemie dozoru elektronicznego. Każdy zainteresowany ofertą tej firmy mógł liczyć na drobny upominek. 

W ofercie cateringowej absolutnym hitem były wytwory Cafe Równik, które rozchodziły się w mgnieniu oka. Nie bez znaczenia było tu fachowe podejście przesympatycznych kelnerów. 

Partnerem medialnym wydarzenia był portal Prawo.pl, którego redaktorka była obecna wśród nas przez cały czas trwania konferencji. Owocem jej rozmów z gośćmi konferencyjnymi było kilka artykułów, które ukazywały się na łamach serwisu w kolejnych tygodniach.

 

Pierwszego dnia konferencji odbyła się w Restauracji Letnia uroczysta kolacja dla 250 gości, w trakcie której – przy dźwiękach muzyki granej na żywo, zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Goście świetnie się zintegrowali a na parkiecie przez cały wieczór trudno było znaleźć wolne miejsce. Wcześniej uczestnicy kolacji zwiedzili jedną z największych polskich atrakcji turystycznych – wrocławskie Afrykarium. Było to specjalne oprowadzenie tylko dla naszych gości.

Przygotowania do konferencji trwały ponad 7 miesięcy. Rozpoczęły się już w marcu 2018 r. Jejpowodzenie to owoc zaangażowania całego środowiska wrocławskich kuratorów sądowych. W bezpośrednie prace włączonych było w kulminacyjnym momencie nawet kilkudziesięciu kuratorów. Tylko ze względu na ograniczenia przedmiotowego tekstu nie wymieniamy każdego z imienia i nazwiska, choć realne działania i oferowana pomoc były bardzo wymierne.

Wyjątkowym doświadczeniem było wsparcie, jakiego udzielili komitetowi organizacyjnemu kuratorzy Violetta Duda z Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi i Rafał Skręt ze Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Auxilium oraz dr Anna Matczak z Collegium Civitas. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. Cieszymy się, że mogliśmy ugościć koleżanki i kolegów z całej Polski. Liczymy, że wrocławska konferencja będzie zapamiętana jako święto polskiej kurateli sądowej. Być może uda nam się jeszcze kiedyś zaprosić do Wrocławia na kolejne wydarzenia. Tymczasem trzymamy kciuki za organizację III Kongresu Kuratorskiego i inne wydarzenia roku jubileuszowego.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii konferencyjnej.