II Kongres Praw Obywatelskich

II Kongres Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje w dniach 14-15 grudnia 2018 r. II Kongres Praw Obywatelskich.

I Kongres zgromadził w grudniu 2017 r. ponad 1500 uczestników na 37 panelach współorganizowanych przez organizacje pozarządowe. 54 rekomendacji I Kongresu dotyczyło edukacji i obywatelskiego upodmiotowienia, praw obywateli w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości, zdrowia, pracy, domu, miejsca Polski w Europie.

II Kongres organizowany jest w stulecie polskiej niepodległości, ale także w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Portal tegorocznego Kongresu, który jest cały czas rozbudowywany i uzupełniany, znajduje się pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/kpo

Link do rejestracji dostępny jest tutaj: https://www.rpo.gov.pl/formularz/ii-kongres-praw-obywatelskich-14-15-grudnia-2018