Relacja prezydium Krajowej Rady Kuratorów ze spotkań w Senacie RP i w...

Relacja prezydium Krajowej Rady Kuratorów ze spotkań w Senacie RP i w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 18 grudnia 2018 roku członkowie prezydium Krajowej Rady Kuratorów wraz zaproszonymi przedstawicielami środowiska kuratorskiego wzięli udział w dwóch ważnych z perspektywy bieżących i przyszłych losów kurateli sądowej spotkaniach. Poniżej zamieszczamy informację przygotowaną przez KRK.