Stanowisko Krajowej Rady Kuratorów po emisji programu „Alarm”

Stanowisko Krajowej Rady Kuratorów po emisji programu „Alarm”

W dniu 31.01.2019r. TVP wyemitowała program „Alarm”. Sposób przedstawiania w nim funkcjonariuszy publicznych jakimi są kuratorzy sądowi spowodował wzburzenie w tej grupie zawodowej. W związku z zawartymi w materiale nieprawdziwymi treściami, przewodniczący samorządu zawodowego kuratorskiej służby sądowej pan Grzegorz Kozera, skierował do szefa redakcji programu „Alarm” stosowne wystąpienie.

W związku z emisją materiału, który został zaprezentowany w programie „Alarm” podczas wydania z 31 stycznia 2019 roku, w którym najprawdopodobniej niezamierzonej, jednakże bardzo istotnej omyłki, która niesie daleko idące skutki dotyczące postrzegania grupy zawodowej kuratorów sądowych przez społeczeństwo. Zwłaszcza, że czas antenowy programu „Alarm” przypada na okres największej oglądalności, po głównym wydaniu wieczornych wiadomości TVP 1.”