środa, Styczeń 17, 2018
Bez kategorii

Bez kategorii

84
System, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecznej resocjalizacji – przeczytać możemy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. NIK zwraca również uwagę na to, że...

106
W dniu 15 grudnia 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyło się szkolenie dla kuratorów sądowych „ Bezpieczni w służbie i pracy” organizowane...

153
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w roku 2017 aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu edukacji prawnej . Tematyka edukacji...

90
W dniu 29.12.2017r. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości wnioski z badań dotyczących postępowania o rozwiązanie stosunku adopcji. Badaniem objęto 507 akt spraw sądowych...

177
Na prośbę kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Częstochowie pani Aleksandry Dobrzańskiej kierujemy do Państwa odezwę dotyczącą prośby o wsparcie dla  Domu Pomocy Społecznej...

113
W kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu w dniu 28 listopada odbyła się konferencja pn. „Bieruń bez przemocy” organizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu...

202
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, przeprowadził kolejną akcję krwiodawstwa pod nazwą: „Mamy...

468
Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 24.10.2017r. odszedł od nas nasz kolega Cezary Tertel. Czarek był kuratorem wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich...

446
Nakładem wydawnictwa NOMOS ukazała się książka Magdaleny Arczewskiej pod tytułem Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej. Prezentowana książka - zdaniem prof. dr hab. Anny Michalskiej...

266
Na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport autorstwa pani Moniki Horna-Cieślak pod tytułem Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku leczenia odwykowego z ustawy o wychowaniu...

382
Na prośbę kuratorów zaangażowanych w funkcjonowanie Ośrodka Kuratorskiego nr 3 przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową ośrodka...

418
W dniu 19 września 2017r. Minister Cyfryzacji pani Anna Streżyńska zwróciła się do prezydium KRK z prośbą o zaopiniowanie projektów ustawy - Przepisy wprowadzające...

263
W dniu 25 listopada 2017r. w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej planowana jest konferencja pod tytułem „Dzieci WOLNE od Stresu”. Z materiałów promujących wynika, że...

253
Sąd Rejonowy w Jarocinie zaprasza na XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich , który odbędzie się w dniu 18.11.2017r. w Jarocinie w Zespole...