piątek, Grudzień 14, 2018
Bez kategorii

Bez kategorii

621
W kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu w dniu 28 listopada odbyła się konferencja pn. „Bieruń bez przemocy” organizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu...

730
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, przeprowadził kolejną akcję krwiodawstwa pod nazwą: „Mamy...

1233
Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 24.10.2017r. odszedł od nas nasz kolega Cezary Tertel. Czarek był kuratorem wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich...

865
Nakładem wydawnictwa NOMOS ukazała się książka Magdaleny Arczewskiej pod tytułem Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej. Prezentowana książka - zdaniem prof. dr hab. Anny Michalskiej...

657
Na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport autorstwa pani Moniki Horna-Cieślak pod tytułem Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku leczenia odwykowego z ustawy o wychowaniu...

866
Na prośbę kuratorów zaangażowanych w funkcjonowanie Ośrodka Kuratorskiego nr 3 przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową ośrodka...

974
W dniu 19 września 2017r. Minister Cyfryzacji pani Anna Streżyńska zwróciła się do prezydium KRK z prośbą o zaopiniowanie projektów ustawy - Przepisy wprowadzające...

633
W dniu 25 listopada 2017r. w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej planowana jest konferencja pod tytułem „Dzieci WOLNE od Stresu”. Z materiałów promujących wynika, że...

644
Sąd Rejonowy w Jarocinie zaprasza na XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich , który odbędzie się w dniu 18.11.2017r. w Jarocinie w Zespole...

626
W dniu 27.09.2017r. w Sejmie RP odbyło się  posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji. Posłowie zajęli się między innymi rozpatrzeniem ustawy –...