wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy"

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

2777

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, będący najważniejszą jednostką badawczą w kraju zajmującą się analizą zagrożeń w miejscu pracy, dokonał analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracował zalecenia służące ich ograniczaniu.

Przedmiotowe badanie przeprowadzono na zamówienie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Analizowano zagrożenia o charakterze psychospołecznym, biologicznym, epidemiologicznym oraz fizycznym, a także narażenie na mobbing oraz negatywne zachowania ze strony podopiecznych w powiązaniu ze stanem zdrowia i samopoczuciem.

Zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Doroty Żołnierczyk-Zredy przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie 506 kuratorów, z czego 46% było kuratorami rodzinnymi a 54% kuratorami dla dorosłych. Osoby badane były zatrudnione na terenie całej Polski. Próba badawcza stanowiła ok. 10 procent ogółu zatrudnionych w Polsce kuratorów zawodowych.

Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że wykonywanie zawodu kuratora sądowego wiąże się z licznymi ponadprzeciętnym ryzykami. Polscy kuratorzy sądowi są sfrustrowani, zagrożeni, wypaleni zawodowo, słabo motywowani i poddawani presji, w tym również związanej z mobbingiem.

Wg pracowników CIOP psychospołeczne i fizyczne warunki pracy kuratorów sądowych, oraz niebezpieczeństwo z nią związane czynią postulat wpisania zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym charakterze o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, w pełni uzasadniony.

Z raportem CIOP można zapoznać się tutaj.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się pisemnie do Michała Wosia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, o niezwłoczne podjecie prac legislacyjnych w zakresie wniosków z badania CIOP. Z pismem OZZKS można zapoznać się tutaj.

O badaniach CIOP napisał portal Prawo.pl.