czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "codalej.info"

codalej.info

4693

Informujemy, że podczas Ogólnopolskiej Konferencji: Resocjalizacja, Readaptacja i Pomoc Postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych , która odbyła się w dnia 16-18 listopada 2016 r. w Krynicy Zdroju, miała miejsce premiera nowego serwisu www.codalej.info, wspierającego pozytywny powrót na wolność osób opuszczających zakłady karne! Portal powstał z inicjatywy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS z Wrocławia i Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, a jego pomysłodawcą jest Krzysztof Jasiński – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Prace nad serwisem – najpierw koncepcyjne, a następnie wdrożeniowe, trwały od roku. Brali w nich udział – oprócz w/w autora pomysłu, m.in. kuratorzy zawodowi: Elżbieta Klimczak, Edyta Żegleń-Nycz, Artur Kobos, Dawid Domatowicz i Grzegorz Miśta. Na starcie portal obejmuje bazę 290 podmiotów świadczących pomoc postpenitencjarną, która jest sukcesywnie rozwijana przy zaangażowaniu głównie kuratorów sądowych.

Aby uzyskać informację o placówce oferującej pomoc wystarczy w wyszukiwarce zamieszczonej w portalu wpisać miejscowość i kategorię pomocy (np. bezpłatne porady prawne, praca, noclegi, etc.). Po wybraniu placówki dostępny jest opis oferty pomocowej, dane kontaktowe, godziny urzędowania, etc. Wyświetla się także mapa z naniesionym adresem jednostki. Po kliknięciu można ustawić np. trasę dotarcia do punktu docelowego. W bazie są takie rodzaje placówek, jak noclegownie, hostele, schroniska dla bezdomnych, domy socjalne, jadłodajnie, łaźnie, punkty świadczące bezpłatne porady prawne, pomoc psychologiczną i rzeczową, urzędy pracy, sprawdzone agencje pracy, poradnie odwykowe, ośrodki leczenia uzależnień i inne. Jest też dużo organizacji pozarządowych. Baza obejmuje także adresy zespołów kuratorskiej służby sądowej. Docelowo pod jednym adresem będzie można zatem sprawdzić dane kontaktowe do dowolnego zespołu w Polsce. Wystarczy wpisać miejscowość i zaznaczyć kategorię kuratorzy.

Portal został udostępniony w tzw. wersji beta. Oznacza to, że będzie modyfikowany i usprawniany już w trakcie użytkowania. Autorzy serwisu uznali, że taki model rozwojowy będzie najefektywniejszy. Na obecnym etapie niektóre kwestie wymagają weryfikacji i poprawek w celu osiągnięcia docelowej funkcjonalności. Administratorzy zachęcają chętnych kuratorów sądowych do współpracy.

Serwis codalej.info jest narzędziem opracowanym przez kuratorską służbę sądową i prowadzonym przez jej przedstawicieli na zasadach non-profit. Jest adresowany zarówno bezpośrednio do osób opuszczających jednostki penitencjarne (docelowo także placówki dla nieletnich i usamodzielniających się), jak i do profesjonalistów zaangażowanych w proces readaptacji społecznej (kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny).

Kuratorzy sądowi pełnią ważną rolę w przygotowaniu skazanych do życia na wolności w trakcie ich pobytu w zakładach karnych, jak i już po zakończeniu izolacji penitencjarnej, prowadząc dozory wobec osób warunkowo przedterminowo zwolnionych. Powodzenie procesu readaptacji zależy od wielu czynników. Niewątpliwie jednak jest to w interesie całego społeczeństwa. Kuratorzy sądowi – co jak się wydaje jest zdecydowanie zbyt rzadko uświadamiane, współtworzą lokalny system bezpieczeństwa. Udana readaptacja to m.in. mniejsza przestępczość, skuteczniejsza realizacja obowiązków (np. alimenty), naprawianie szkód, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa funkcjonowania w rolach społecznych. By to osiągnąć potrzebne są wysokie kompetencje funkcjonariuszy publicznych i narzędzia pracy odpowiadające wyzwaniom współczesności. Wierzymy, że portal codalej.info takim narzędziem będzie.

Portal został sfinansowany ze środków własnych stowarzyszeń. Zawiera wyłącznie dane dostępne publicznie. Nie zawiera i nie będzie zawierał reklam.

Patronem serwisu jest Krajowa Rada Kuratorów.