czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "cyberprzemoc"

cyberprzemoc

Cyberprzemoc, uwodzenie dzieci, treści pornograficzne z udziałem nieletnich to internetowe zagrożenia, których skutkom można i trzeba przeciwdziałać. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Cyfryzacji, którego kluczowym polem aktywności są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. W ramach NASK działa zespół Dyżurnet.pl , będący punktem kontaktowym do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie. Zespół Dyżurnet.pl analizuje treści wskazane przez użytkowników, wykonuje dokumentację techniczną, przesyła informacje do policji, prokuratury, administratorów serwisów internetowych.

Wśród zgłaszanych przez internautów do Dyżurnet.pl nielegalnych lub niebezpiecznych treści odnotowuje się bardzo wiele materiałów krzywdzących dzieci, a związanych z różnymi formami uwodzenia czy też zawierających treści pornograficzne z wizerunkiem dzieci. Tylko w pierwszej połowie stycznia napłynęło prawie 300 zgłoszeń dotyczących materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich (źródło: Dyżurnet.pl)

Jak wynika z najnowszych badań NASK „Nastolatki 3.0” około 30 proc. nastolatków pozostaje on-line cały czas i to niezależnie od zmian miejsca pobytu. 93,4 proc. codziennie korzysta z internetu w domu. Młodzież czerpie korzyści z bycia w sieci – pozostaje w kontakcie z przyjaciółmi, uczy się, bawi, zdobywa informacje, ale godzi się też na negatywne zjawiska. 39 proc. spośród tych, którzy doświadczyli w Internecie przemocy lub prześladowania, nikogo o tym nie zawiadomiło!

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie www.nask.pl Tam też znajduje się do pobrania raport, zawierający wybrane wyniki badań.

Pracownicy Dyżurnet.pl przygotowali zestaw materiałów wskazujących odpowiednie ścieżki reagowania na niebezpieczne lub nielegalne materiały, a także prezentujących fazy przestępczych procederów wobec dzieci. Są one dostępne tutaj.

Obecnie trwa kampania społeczna zespołu Dyżurnet.pl pod hasłem „Możesz pomóc – reaguj zgłoś!”, w której eksperci m.in. przypominają, że nawet jedno zdjęcie może przynieść tysiące odsłon krzywdy dziecka: https://dyzurnet.pl/reaguj-zglos.html

2603

Cyberbullying jest rodzajem przemocy z użyciem nowoczesnych technologii, głównie internetu oraz telefonów komórkowych. Akty przemocy są powtarzalne i mają na celu wyrządzenie szkody emocjonalnej innej osobie. Zjawisko przybiera różne formy, takie jak: nękanie, groźby, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających filmów, zdjęć czy informacji. To także wykluczanie z grup online np. facebookowych grup klasowych czy forów internetowych.

Statystyki pokazują, że cyberprzemocy doznaje od 20 do nawet 50% młodych ludzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym artykułem na ten temat autorstwa Żanety Rachwaniec-Szczecińskiej – psycholog i socjolog, wykładowcy Uniwersytetu SWPS. Tekst dostępny jest tutaj.