piątek, 21 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Europejska Nagroda Obywatelska"

Europejska Nagroda Obywatelska

1843

Fundacja Integracji Społecznej PROM z Wrocławia została laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2015. Nagrody przyznano 14 października 2015r. na uroczystej gali w Brukseli. Wśród odbierających nagrodę znalazł się kurator okręgu świdnickiego, dr Łukasz Kwadrans – jako stały współpracownik Zarządu Fundacji i autor projektu będącego jednym z owoców akcji społecznej Jedni z wielu – wirtualnej encyklopedii wiedzy o społeczności romskiej romopedia.

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku. Jest przyznawana za działania świadczące o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub pracy na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej. Każdy poseł do PE może zgłosić jedną kandydaturę rocznie. Zgłoszenia oceniane są przez krajowe jury, a ostateczna decyzja jest podejmowana przez jury kierowane przez wiceprzewodniczącą PE Sylvie Guillaume.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono 74 kandydatury. .Jury nagrodziło 47 laureatów z 26 państw członkowskich, w tym 2 fundacje z Polski: Oswoić Los oraz Fundację Integracji Społecznej „Prom” (pełna lista laureatów dostępna tutaj).

Fundacja Integracji Społecznej „Prom” powstała w 2004 roku i skupia wokół siebie przedstawicieli różnych profesji – nauczycieli, terapeutów, psychologów, historyków, etnologów, socjologów. Ma na celu integrację osób i grup narażonych na wykluczenie społeczne. Znana jest między innymi z kampanii społecznej „Jedni z wielu„, realizującej trzy cele: poprawienie wizerunku społeczności romskiej wśród obywateli Polski, wzrost wiedzy o tej społeczności oraz zniwelowanie krzywdzących stereotypów, rodzących się z niewiedzy. Sukcesem akcji jest nie tylko realizacja wyznaczonych celów, ale także stworzenie wirtualnej encyklopedii o społeczności romskiej – romopedia.pl. Fundację nominowała poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer do Oedenberg.

Łukasz Kwadrans jest zawodowym kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, delegatem do Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji, członkiem Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

www.romopedia.pl

 

 

 

 

Więcej o nagrodzie i jej laureatach można przeczytać tutaj.