czwartek, 20 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "FAS"

FAS

Kuratorskie Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po – most z Torunia zachęca praktyków działających w profilaktycznej i wychowawczej przestrzeni miejskiej Torunia do udziału w dniu 13 września 2016 r. w Konferencji w ramach Projektu „Kocham – Nie upijam!” Konferencja poświęcona będzie korzyściom wynikającym z zachowania abstynencji w czasie ciąży i problematyce zagrożeń związanych z brakiem wstrzemięźliwości od alkoholu w tym okresie.

Stosunkowo niska świadomość społeczna w zakresie choćby tego, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, jaki może wypić ciężarna, by mieć pewność, że nie zaszkodzi rozwojowi dziecka,  brak interdyscyplinarnego planu profilaktycznego oraz wsparcia dla dzieci i rodzin borykających się ze skutkami choćby nieświadomego użycia alkoholu w okresie ciąży, skłoniły nas do zainicjowania wydarzenia z założenia ponadinstytucjonalnego, do którego zapraszamy przedstawicieli służb społecznych, służby kuratorskiej, służby zdrowia, Policji i Straży Miejskiej, ale także działających w sposób nieszablonowy i nowatorski organizacji pozarządowych.

Chcemy budować mosty i pomosty, bo wspólnie dobrze skomunikowani możemy osiągnąć więcej z korzyścią dla osób potrzebujących  wieloaspektowego wsparcia.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.po-most.org.pl, gdzie w stosowanej zakładce można jeszcze się zarejestrować do udziału w Konferencji – termin rejestracji upływa w dniu 5 września  2016 r. Program konferencji widoczny jest na zamieszczonym niżej plakacie. 

Naszą akcję współfinansuje Miasto Toruń, a patronatem honorowym objęli ją: Rzecznik Praw Dziecka, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Okręgowy w Toruniu i Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronem medialnym akcji jest TV Toruń.

Wspiera nas Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.

Wielkiego wsparcia udzieliły nam dwie młode absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – Magdalena Czechowska i Daria Bolewicka – oferując bezinteresownie talenty i wsparcie w oprawie graficznej.

Akcji towarzyszyć będzie wyposażenie służb działających w środowisku otwartym w zaprojektowaną na potrzeby przedsięwzięcia ulotkę – projekt ulotki zaprezentujemy w najbliższym czasie.

Ufamy, że prezentowane w czasie Konferencji wystąpienia prelegentów z całej Polski zainicjują żywą dyskusję, której moderatorem będzie Pan dr Krzysztof Liszcz, a sformułowane rekomendacje spotkają się z zainteresowaniem władz Miasta.

Piotr Bolewicki, Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po-Most

 

FAS Toruń