sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "fundacja z pomysłem"

fundacja z pomysłem

1822

Przyczynkiem do porozmawiania o przemocy domowej, sytuacji dziecka w rodzinie w której występuje przemoc,  kontaktach rodzica z dzieckiem, oraz roli instytucji i służb z systemu przeciwdziałania przemocy była projekcja filmu Jeszcze nie koniec, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu w dniu 30.11.2018r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób, w tym młodzież ze szkół powiatu zawierciańskiego, oraz przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć również kuratorów sądowych. W panelu dyskusyjnym udział wzięła m.in. Marzena Purgal – kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zawierciu, natomiast moderatorem dyskusji był kurator zawodowy – Adam Witkowicz. 

Jak podkreślili uczestniczy panelu, fala przemocy domowej może być zatrzymana tylko poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne, oraz interdyscyplinarną współpracę służb i instytucji. 

Wydarzenie odbyło sie w ramach 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2018 dzięki wsparciu Fundacja Batorego.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja z Pomysłem. 

4257

Jest nam bardzo miło kolejny raz pisać o działaniach, w których współuczestniczą kuratorzy sądowi.

Na terenie miasta Zawiercie powstała „Fundacja z Pomysłem”.  Zdradzamy, że  zarząd Fundacji tworzą  kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni – Jerzy Radosz, Monika Nowińska, Aleksandra Jaskulska, Michał Furgacz i Adam Witkowicz.

O sobie piszą: „Kim jesteśmy?  Fundację tworzą osoby, które zawodowo zajmują się problemem szeroko rozumianego wykluczenia społecznego.  Od wielu lat udzielamy się społecznie w różnych przedsięwzięciach. Zamierzamy poprzez działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne (prelekcje, happeningi, spotkania, kampanie społeczne konkursy, festyny itp.) realizować cele statutowe Fundacji, w szczególności dotyczące przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, praw człowieka, animacji lokalnej społeczności oraz działań z zakresu profilaktyki społecznej na rzecz dzieci i młodzieży. Pragniemy inicjować i przeprowadzać  wydarzenia mające na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i sąsiedzkich poprzez twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego. Planujemy także promować i organizować wolontariat.”

31.08.2016r. FUNDACJA Z POMYSŁEM zakończyła realizowany od maja 2016r. projekt „Przemoc=NIEmoc”. Projekt był głosem sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie i składał się z trzech elementów:

– konkurs plastyczny „Szczęśliwa Rodzinka” był skierowany do uczniów szkół podstawowych. Chcieliśmy propagować właściwe relacje rodzinne, kreatywność dzieciaków poprzez twórcze spędzanie czasu wolnego, oraz rozwijać ich poczucie własnej wartości. Termin składania prac upłynął 31.07.2016r. Wpłynęło ponad 70 prac w dwóch kategoriach (klasy I-III i IV – VI), z których 10 zostało nagrodzonych. 25 prac zostało oprawionych i wystawionych w praku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu podczas koncertu muzycznego kończącego projekt

– prelekcjach/ warsztatach skierowanych do młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych w Zawierciu. Poprzez działania edukacyjne staraliśmy się obalać mity i stereotypy dotyczące przemocy domowej, opowiedzieć o wzorcach społeczno – kulturowych mających wpływ na zachowania sprzyjające stosowaniu przemocy. Chcieliśmy poszerzyć wiedzę młodzieży na temat lokalnych instytucji wpierających osoby doznające przemocy w rodzinie. W czasie spotkań pozyskaliśmy wolontariuszy wspierających działania projektowe. Przeprowadziliśmy trzy dwugodzinne prelekcje – w Zespole Szkół im. X.Dunikowskiego, Zespole Szkół im. Kołłątaja, i OKiB Sokrates.

– wydarzeniu „Muzyczna MOC Kontra Przemoc” podczas którego lokalne środowisko artystyczne zamanifestowało swój sprzeciw wobec stosowania przemocy w rodzinie. Koncert odbył się w dniu 28.08.2016r, na Muszli Koncertowej w parku OSiR w Zawierciu. NIE pzremocy ze sceny wyraziło pieciu ciekawych artystów/ zespołów: Spring 15, Follow The Sun, Piotr Szumlas, Animal Section oraz Stupify . Podczas wydarzenia można było podpisać się pod deklaracją niestosowania przemocy, uzyskać wsparcie, porady w punkcie informacyjnym dotyczącym przeciwdziałania przemocy w którym zasiedli przedstawiciele KPP Zawiercie,  Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierciu, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Włodowskiej, Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. Porad udzielał także sądowy kurator zawodowy – Arek Socha. Fundacja opracowała ulotkę dot. przeciwdziałania przemocy, która była rozdawana podczas wydarzenia. Można było zapoznać się z grafikami oraz plakatami z kampanii społecznych dot. przeciwdziałania przemocy.

Dla dzieciaków było wiele atrakcji – malowanie twarzy, gry z balonami, rysowanie kredą itd.

strona fundacji – http://fundacjazpomyslem.pl/