piątek, 21 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Jacek Jastrzębski"

Jacek Jastrzębski

2188

Kuratorzy społeczni pełnią bardzo istotną rolę w wymiarze sprawiedliwości wspierając kuratorską służbę sądową w wykonywaniu zadań o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, profilaktycznym, diagnostycznym i kontrolnym. Niewiele jest krajów na świecie, które mogą się pochwalić tak profesjonalnym zapleczem personelu niezawodowego funkcjonującym przy sądach powszechnych. Można bez wątpienia stwierdzić, że bez udziału kuratorów społecznych wykonanie wszystkich zadań powierzonych służbie kuratorskiej byłoby niemożliwe.

W dniu dzisiejszym jeden z kuratorów społecznych – pan Jacek Jastrzębski został nagrodzony za to, że z zaangażowaniem, bezinteresownością i profesjonalizmem zajmował się readaptacją osób społecznie marginalizowanych, wykluczonych i naruszających porządek prawny, dbając przy tym o poszanowanie ich człowieczeństwa, godności i prawa do powrotu do społeczeństwa. Zapłacił też za to wysoką cenę, zostając dotkliwie pobitym w trakcie wykonywania czynności.

Odznakę „Zasłużonego dla Ochrony Praw Człowieka” wręczył panu kuratorowi zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich – płk Krzysztof Olkowicz. Laudację na cześć laureata wygłosiła Wioletta Włodyga – Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie (tekst laudacji). W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów i I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich (tutaj).

O wydarzeniu można też przeczytać w serwisie lex.pl