niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Kampania społeczna"

Kampania społeczna

W dniu 12 czerwca 2017 r.  w  Auli Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26) odbędzie się konferencja organizowana przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja i Akademię Ignatianum. Konferencja jest częścią kampanii społecznej, która realizowana jest  w okresie od  27.04.2017 r.  do 20.06.2017 r.  w celu podniesienia świadomości społecznej na temat praw i potrzeb dzieci, których rodzice są osadzeni w więzieniach. W krajach Unii Europejskiej, każdego dnia około 2,1 miliona dzieci jest oddzielonych od uwięzionych rodziców, w Polsce ponad 47  tysięcy. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z dramatycznego wpływu, jaki może mieć na dziecko fakt, iż jego rodzic jest więźniem. Dzieci, których rodzice odbywają karę więzienia, często napotykają na trudności społeczne, ekonomiczne i emocjonalne. Są one 2 razy bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym i 3 razy bardziej narażone na zachowania przestępcze. Dzieci osadzonych rodziców, to bez wątpienia ciche ofiary przestępstwa.

Kampanię społeczną „Nie moja wina, ale moja kara” honorowym patronatem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronatu medialnego udzieliły natomiast: Radio Kraków oraz Telewizja Kraków.

Więcej o kampanii można przeczytać na stronie: www.facebook.com/NIE-MOJA-WINA-ALE-MOJA-KARA-kampania-społeczna lub na stronie organizatora kampanii: www.probacja.org.

Program Konferencji:

godz. 10.00 – 10.20  Słów kilka tytułem wstępu od  organizatorów i partnerów, przywitanie gości.

godz. 10.20 – 10.40 Dr hab. Mariusz Sztuka (Uniwersytet Jagielloński) – Społeczne koszty uwięzienia. Aspekt rodziny.

godz. 10.40 – 11.00 Gen. Paweł Nasiłowski (Ministerstwo Sprawiedliwości) Rodzina w centrum dozoru elektronicznego.

godz. 11.00 – 11.20 Por. Anna Czajczyk ( Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie) – Działania readaptacyjne wobec matek i ojców pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu krakowskiego.

godz. 11.20 – 11.40 Ks. Mieczysław Puzewicz ( Rada Główna ds. Społecznej   Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości) Kara dla taty szansą na nowe więzi.

godz. 11.40 – 12.00 Ewelina Startek (Małopolskie Stowarzyszenie Probacja)Rodzic w więzieniu oczami dziecka.

godz. 12.00 – 12.40 Przerwa kawowa.

godz. 12.40 – 13.00 Claudia Vogg (Children of Prisoners Europe ) – Prawa dziecka w sytuacji osadzenia rodzica – dobre praktyki państw europejskich.

godz. 13.00 – 13.20 Dr Małgorzata Michell ( Uniwersytet Jagielloński) Pomiędzy tajemnicą a tabu. Podwójne życie dziecka osadzonego rodzica.

godz. 13.20 – 13.40 Dr Justyna Kusztal ( Uniwersytet Jagielloński) – Dziecko i jego dobro w systemie resocjalizacji.

godz. 13.40 – 14.00 Marina Hulia ( Szkoła demokratyczna w Brześciu) – Przez sztukę do więzi rodzinnych.

godz. 14.00 – 14.20 Iwona Surmaj (Dzieło Pomocy Ojca Pio) – Bezdomność jako problem wykluczenia społecznego osób osadzonych i ich rodzin.

godz. 14.20–14.40 Małopolskie Stowarzyszenie Probacja – podsumowanie kampanii społecznej; wnioski i rekomendacje.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie – tel. 12 426 47 39 lub mailowo – konferencja.probacja@wp.pl w terminie do 5 czerwca br.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji kuratorów sądowych.

„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” – to tytuł najnowszej ogólnopolskiej kampanii Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który chce zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w dniach 28.12.2016r. – 08.01.2017 r.  metodą wywiadów internetowych przez Kantar Public (dawniej TNS Polska) na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat, 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne. Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy.

W ramach kampanii powstało 10 spotów video. Widzimy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek.

W ramach kampanii zaplanowano również szereg działań dodatkowych, m.in. współpracę z influencerami oraz produkcję limitowanej linii odzieży. Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” jest adresowana także do rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia.

Kampania potrwa do końca marca 2017 r. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.melanz.tv.

źródło: www.gis.gov.pl