niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "konferencja w Krynicy Zdroju"

konferencja w Krynicy Zdroju

Jeden z prelegentów i moderatorów: SSO Paweł Gnutek - Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Kierownik Sekcji Penitencjarnej

Trzydziestu ekspertów, ponad stu pasjonatów resocjalizacji, a w tym 47 kuratorów sądowych, 23 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wielu przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych, a także gości ze Słowacji, po raz drugi, wspólnie, w Krynicy Zdrój dyskutowało o readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej. Dzisiaj (18.11.2016) zakończyła się, trwająca trzy dni, konferencja pod tytułem: „Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych”.

Krynicka konferencja jest rezultatem ścisłej współpracy służb probacyjnych, penitencjarnych i społecznych województwa małopolskiego. Panele naukowo–prawne, readaptacyjne, poświęcone nieletnim, młodocianym oraz dorosłym, a w szczególności panel „dobre praktyki” wzbogacają uczestników w wiedzę praktyczną, a czas w kuluarach pozwala na wymianę informacji oraz zacieśnianie wzajemnej współpracy. Wspólnym mianownikiem nadającym sens przedsięwzięciu jest klient opuszczający placówkę resocjalizacją, bądź jednostkę penitencjarną.
Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in.: Anna Andrzejewska – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich; gen. Paweł Nasiłowski – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Kar Nieizolacyjnych i Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego i Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, Barbara Wilamowska – Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Koordynator Działań Kuratorskiej Służby Sądowej w Systemie Dozoru Elektronicznego, a także dr hab. Barbara Nowak prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – ppłk Włodzimierz Więckowski – zwrócił uwagę na zasadniczy cel pracy postpenitencjarnej: – Pomoc opuszczającym zakłady karne to nie jest dobrodziejstwo, ani łaska. To nasz obowiązek – nie tylko dlatego, że tego wymaga od nas Państwo Polskie, również dlatego, że taka jest logika działania, że jest to w naszym wspólnym interesie. Ten interes sprowadza się oczywiście do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich.

Zjawisko recydywy generuje nieporównanie wyższe koszty społeczne niż jej zapobieganie. Dlatego sens pomocy postpenitencjarnej znajduje głębokie umocowanie w interesie społecznym – mówi Krzysztof Jasiński, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

To wielka wartość, że w jednym miejscu i czasie spotkało się tak wiele osób reprezentujących instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, dyskutując jak wspomagać procesy powrotu do wolności po odbyciu kary. Ponieważ to drugie nasze spotkanie w Polsce, jest to dowód, że współpraca, wymiana doświadczeń i poszukiwanie dobrych praktyk stają się faktem. Potrzeba wspomagania odbywającego się codziennie powrotu skazanych do społeczeństwa jest we wspólnym interesie wszystkich: skazanych, żeby doświadczyć dobra, którego często zabrakło w ich życiu i w efekcie nie wrócić na drogę przestępczą oraz nas samych, byśmy mogli czuć się bezpiecznie. Po tych trzech dniach jesteśmy bogatsi o doświadczenie, jak to mądrze i skuteczniej robić – mówi Marcin Kałużny ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, prowadzącego Centrum Pomocy Postpenitencjarnej.

Wydarzenie zostało objęte honorowym Patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju, dr. Dariusza Reśko, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Zbigniewa Krupy oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie, ppłk. Włodzimierza Więckowskiego i było przedsięwzięciem zorganizowanym wspólnie przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.