niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu"

Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu

W dniu 22.02.2017r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu odbyła się specjalistyczna konferencja pt. „Dziecko w sytuacji konfliktów rodziców” . Jej organizatorami byli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Zakres tematyczny konferencji obejmował m.in. edukację prawną podmiotów spotykających się z problemem skonfliktowanych rodziców, ochronę prawną i psychologiczną dziecka w sytuacji konfliktów rodziców, możliwe formy pomocy przy rozwiązaniu ponadgranicznych konfliktów rodzinnych, aby zapobiegać alienacji rodzicielskiej.

Z uwagi na fakt, że poruszana tematyka miała charakter międzyresortowy, w konferencji brali udział przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, policji, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz bardzo ciekawych wystąpień sędziów sądu okręgowego, biegłego sądowego, kuratora rodzinnego, radców prawnych i przedstawicieli Policji, uczestnicy mieli zaszczyt wysłuchać wystąpienia gości z Niemiec – p. Martiny Döcker i p. Sebastiana Regitz z Internationaler Sozialdienst w Berlinie, którzy przedstawili przykłady współpracy Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Polsce i ISS Niemcy przy rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych pomiędzy rodzicami przebywającymi w różnych krajach.

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do podejmowania wyzwań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej.

Partnerami konferencji byli: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Centrum Edukacji Prawnej, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.