sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "kuratorzy sądowi okręgu toruńskiego"

kuratorzy sądowi okręgu toruńskiego

2419

Z inicjatywy toruńskiej Fundacji Pracownia Dialogu „dowodzonej” przez aktywne małżeństwo Państwa Moniki i Janusza Kaźmierczaków, przy wsparciu ze strony biura Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu Piotra Bolewickiego i życzliwości władz Sądów Rejonowych w Okręgu toruńskim, rusza właśnie współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje projekt zmierzający do upowszechniania rozwiązań polubownych przede wszystkim w konfliktowych sprawach rodzinnych, w których o dobro dzieci należy „walczyć” wszelkimi dostępnymi metodami w tym za wykorzystaniem mediacji.

Głównym celem Projektu Kocham! Rozmawiam! jest pomoc i wsparcie dla rodzin z dziećmi (od 0 do 6 lat), z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, które znalazły się w traumatycznej sytuacji rozstania lub/i konfliktu.

Dzięki zapewnieniu wsparcia w postaci mediacji rodzinnej, przy ścisłej współpracy z sędziami rodzinnymi i kuratorami uczestnicy Projektu będą dążyć do ochrony dzieci przed krzywdzeniem ich (zwłaszcza psychicznym) w sytuacji konfliktu dorosłych.

Działania w ramach Projektu:

  • seminaria na temat mediacji rodzinnej dla kuratorów i sędziów we wszystkich Sądach Rejonowych w Okręgu toruńskim;
  • mediacje dla rodziców rozstających się/w konflikcie;
  • wydanie ulotki na temat mediacji dla rodziców w konflikcie.

Adresatami Projektu są sędziowie, kuratorzy zawodowi i społeczni okręgu toruńskiego (w wieku ok. 25 – 60 lat, szacunkowa liczba 160 osób), rodzice w konflikcie (wiek ok. 23 – 50 lat, szacowana liczba 40 osób).

Oczekiwane rezultaty twarde Projektu:

  • 6 seminariów w każdym z Sądów Rejonowych Okręgu toruńskiego na temat mediacji dla ok. 160 uczestników;
  • ulotka na temat mediacji rodzinnej i sytuacji dziecka w konflikcie rodziców, w którą wyposażeni zostaną kuratorzy rodzinni wykonujący zadania w środowisku otwartym, kontaktując się z rodzinami, w których występują realne zagrożenia dobra małoletnich dzieci wypływające z konfliktowych sytuacji ich opiekunów;
  • 80 godzin mediacji dla rodziców, około 20 rodzin będzie objętych wsparciem.

Oczekiwane rezultaty miękkie Projektu:

  • zmniejszenie zjawiska krzywdzenia psychicznego dzieci uwikłanych w konflikty dorosłych;
  • wzrost świadomości, wiedzy i zwiększenie przekonania o korzyściach płynących  ze stosowania mediacji w działaniach sądów rodzinnych i sądowych kuratorów rodzinnych;
  • wzrost kompetencji w rozwiązywaniu konfliktów u rodziców biorących udział w mediacjach;
  • zmiana wzorca komunikacji i nastawienia do drugiego rodzica na bardziej kooperacyjne u rodziców biorących udział w mediacjach.

Fundacja Pracownia dialogu realizuje również projekt szkoleniowy pn. Centrum Ślusarska.

Oferta szkoleniowa dedykowana jest specjalistom tj. psychologom, mediatorom, pedagogom, asystentom, pracownikom socjalnym, terapeutom, kuratorom sądowym i innym,12400526_1020522661337441_9129401010791957744_n zajmującym się szeroko rozumianą pomocą.

Ze szczegółami oferty można się zapoznać tu: http://pracowniadialogu.org/cs