sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "Lębork"

Lębork

 Zdjęcie Lęborka wykonał Zygmunt Grabowiecki.

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna XII edycja Lęborskich Wydarzeń tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz I Międzynarodowy Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędą się w dniach 29.06.18 r. – 30.06.2018 r.

Temat konferencyjnych obrad Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki, realizowany będzie w zeszłorocznej formule, która polegać będzie min. na zmniejszeniu liczby występujących prelegentów. Tegoroczna propozycja to maksymalnie sześć referatów oraz moderowana dyskusja przez prof. Piotra Chomczyńskiego (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Michała Szykuta (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku). Wśród konferencyjnych gości witamy: prof. Jarosława Utrata – Mileckiego (IPSIR Uniwersytet Warszawski), prof. Mariusza Sztukę (Uniwersytet Jagielloński) oraz koleżanki i kolegów z Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Lębork, dnia 29 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie przedstawiam agendę tegorocznych jubileuszowych Lęborskich Wydarzeń 25 – 27 sierpnia 2016 r.:

  • 10.00 – 13.00 specjalne posiedzenie Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego, Sala Rajców UM w Lęborku, /25.08.16 r./.
  • 16.00 – 17.00 Otwarta debata Po co komu kuratorzy? z udziałem kuratorów naukowców, praktyków, samorządowców, publicystów, studentów oraz mieszkańców miasta, Brama Kaszubskiego Pierścienia /25.08.2016 r./.
  • 17.30 – wernisaż wystawy fotograficznej Miasto Klatek, przedstawienie miasta za pośrednictwem obrazu klatek schodowych, tak często odwiedzanych przez różnego rodzaju pracowników służb społecznych, Brama Kaszubskiego Pierścienia /25.08.2016 r./.
  • 10.00 – 15.30 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Komparatystyczne perspektywy oddziaływań resocjalizacyjnych, Stacja Kultura, /26.08.16 r./
  • 15.30 – wernisaż wystawy fotograficznej; Kuratorzy sądowi – dekonspiracja! fotografie kuratorów z rożnych krajów, Stacja Kultura, /26.08.2016 r./.
  • 19.30 Spotkanie Integracyjne w Klubie Różana /26.08.16 r./.
  • 9.30 – 14.00 X Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski – w ramach rozgrywek wystąpią min. zespoły z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Ukrainy, Stadion Miejski,  /27.08.2016 r./.
  • 20.00 Dyskoteka w Klubie Różana

Szczegółowa agenda konferencji zostanie przedstawiona do 15.08.2016 r.

Michał Szykut

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zapraszają:

pracownia profilaktyki lębork WSKS-banner-1-1024x226 umk- sekcja reso

 

Źródło: www.kurator.org.pl

W dniach 3-4 lipca br. w Lęborku już po raz dziewiąty odbył się Międzynarodowy Turniej Probacyjny, który poprzedziła Międzynarodowa Konferencja pt. „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych”. Na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych właśnie ukazała się obszerna relacja z tych wydarzeń. Organizatorom gratulujemy sprawnego przebiegu konferencji, bardzo ciekawie dobranej tematyki i przyjaznej atmosfery, jaką tradycyjnie udało się wokół wydarzeń lęborskich zbudować. A już za rok jubileuszowa – dziesiąta edycja. Lębork znowu stanie się przez kilka dni stolicą polskiej probacji.