czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "mediacja"

mediacja

2779

Na prośbę prezydium KRK zamieszczamy informację nadesłaną przez Kuratora Okręgowego w Łodzi na temat tegorocznego Tygodnia Mediacji i udziału łódzkich kuratorów w tym wydarzeniu:

Sąd Okręgowy w Łodzi włączył się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji. Idea polubownego rozstrzygania sporów będzie popularyzowana podczas warsztatów dla młodzieży, prelekcji dla osadzonych w zakładzie karnym czy dyżurów mediatorów.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Idea polubownego rozwiązywania sporów jest cyklicznie propagowana podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji (w tym roku przypada na 20 października) i Tygodnia Mediacji (odbędzie się w dniach 17-22 października). Oba projekty będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Z inicjatywy Kuratora Okręgowego obchody Tygodnia Mediacji zainaugurowane zostaną

20 października 2016 roku spotkaniem pod hasłem „Jestem cool w konflikcie”, w którym wezmą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łodzi i Kutna, wychowankowie Ochotniczego Hufca Pracy w Dobieszkowie oraz młodzież z Ośrodków Kuratorskich nr 1 i 2 przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. m

Podczas prelekcji i warsztatów sędziowie i mediatorzy spróbują przekonać młodzież, że mediacja może być sposobem rozwiązywania nie tylko konfliktów rówieśniczych, ale także sporów sądowych, z którymi mogą się spotkać w dorosłym życiu. Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi przybliżą ideę Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji; poinformują o zasadach mediacji jako metody pozasądowego rozwiązywania sporów, o rozwiązaniach prawnych w poszczególnych kategoriach spraw ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przed sądami dla nieletnich. Specjaliści prowadzący mediacje rówieśnicze wyjaśnią m.in. jakie są najważniejsze elementy procesu mediacyjnego i jaką postawę powinien przyjąć mediator.

Prelekcje i warsztaty poprowadzą: Anna Maria Wesołowska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, Tomasz Bilicki z Fundacji INNOPOLIS oraz Krzysztof Wilski, mediator sądowy, Stowarzyszenie Mediatorów „Porozumienie.

Organizatorem spotkania jest Biuro Kuratora Okręgowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów „Porozumienie” i Fundacją INNOPOLIS.

program warsztatów

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi objął także honorowym patronatem akcję edukacyjną, która w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji będzie prowadzona w Zakładzie Karnym w Garbalinie. W dniach 17-21 października funkcjonariusze Służby Więziennej zorganizują dla osadzonych prezentacje, podczas których propagowane będą polubowne metody rozwiązywania sporów. Wśród prelegentów będą kuratorzy zawodowi dla dorosłych z okręgu łódzkiego, którzy wyjaśnią zasady mediacji w postępowaniu wykonawczym.

Także w ramach Tygodnia Mediacji prezes Sądu Okręgowego w Łodzi i dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej podpiszą list intencyjny dotyczący Salonu Mediatora, czyli spotkań, w których uczestniczyliby sędziowie i mediatorzy. Z inicjatywą taką wystąpili łódzcy adwokaci-mediatorzy zrzeszeni w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W zamierzeniach pomysłodawców, podczas organizowanych cyklicznie spotkań mediatorzy z różnych środowisk mogliby przybliżyć sędziom metody swojej pracy, czy trudności, z jakimi się spotykają. Sędziowie mieliby okazję przedstawić swoje oczekiwania dotyczące pracy mediatorów i zawieranych przed nimi ugód mediacyjnych. Spotkania byłyby też okazją do wymiany poglądów, czy wyjaśniania wątpliwości, jakie mogłyby się pojawić we współpracy między sądem a mediatorami. W założeniach spotkania będą miały charakter „branżowy”, np. sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych spotykaliby się z mediatorami w sprawach cywilnych.

Informacje na temat wydarzenia dostępne są również na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi.