sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kijów 2016"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kijów 2016

3121

W konsekwencji aktywności WSKS w ramach organizowania konferencji naukowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Lęborskich Wydarzeń, nawiązano współpracę z Instytutem Służby Więziennej w Kijowie.  W ramach wzajemnych kontaktów oraz szczególnego zainteresowania strony ukraińskiej pracą kuratorów w Polsce, rektor kijowskiej uczelni gen. prof. Evgen Barash zaprosił przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Okazało się, że stanowiliśmy najliczniejszą reprezentację środowiskową pośród  gości zagranicznych. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych reprezentowali: Prezes WSKS Wojciech Mroczkowski, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Irena Szostak,  kuratorzy zawodowi: Martyna Miklińska, Justyna Karolak, Kazimierz Kordowski oraz Michał Szykut. Obok środowiska kuratorskiego w skład polskiej delegacji wchodzili przedstawiciele Służby Więziennej, ośrodków naukowych w tym prof. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki), koleżanki z Uniwersytetu Opolskiego oraz koledzy: Sebastian Dec (ZP Poznań) i Sławomir Tutakowski (UM w Lęborku). Międzynarodowy charakter wydarzenia podkreślało uczestnictwo w ukraińskiej konferencji gości z Holandii, Niemiec, Łotwy, Danii i Słowacji. 

01.12.16 r. – wyjazd studyjny do zakładów karnych w Żytomierzu. Gospodarze zaprezentowali funkcjonowanie swoich instytucji izolacyjnych, odważnie mówiąc o swoich problemach. Wskazali jednocześnie pozytywne konsekwencje zmian sukcesywnie wprowadzanych w tut. systemie penitencjarnym i koncepcji realizowania orzeczeń sądów. Szczególnym doświadczeniem dla wielu z nas, było odwiedzenie oddziału dla skazanych odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz informacje o historii zakładu karnego w kontekście dawnych, stalinowskich czasów. Taka perspektywa postrzegania doświadczeń naszych partnerów, pozwala docenić ich wysiłek i zaangażowanie w proces zmian w szeroko rozumianym obszarze wykonywania orzeczeń sądów, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań resocjalizacyjnych. Ciekawym urozmaiceniem pierwszego dnia pobytu, było zorganizowanie przez gospodarzy wizyty w Muzeum Kosmonautyki w Żytomierzu. Mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z wieloma symbolami epoki podboju kosmosu, które dotychczas znane były nam jedynie z podręczników i książek.

02.12.16 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa. W ramach konferencyjnych obrad mieliśmy możliwości referowania w głównej sesji, która została poprzedzona wprowadzeniem Wiceministra Sprawiedliwości Ukrainy. Polityk akcentował potrzebę korzystania przez naszych gospodarzy z doświadczeń zagranicznych. Referaty wszystkich prelegentów reprezentujących stowarzyszenie, dotyczyły  problematyki związanej z funkcjonowaniem środowiska kuratorskiego w Polsce. Wystąpienia Prezesa Wojciecha Mroczkowskiego, Justyny Karolak, Michała Szykuta, wzbudziły zainteresowanie słuchaczy, zarówno z Ukrainy, jak i z innych krajów. Zainteresowanym tematyką wystąpień, proponuję zapoznanie się z publikacją konferencyjną, w której znalazły się abstrakty wszystkich referatów, w tym także Martyny Miklińskiej i Kazimierza Kordowskiego.

03.12.16 r. – dzięki zaangażowaniu gospodarzy, mieliśmy możliwość zwiedzenia zabytków, miejsc historycznych, szczególnie istotnych dla kształtowania się tożsamości narodowej Ukraińców. Odwiedziliśmy zabytki sakralne: Ławrę Perczewską i Św. Monastyr. Możliwość spotkania z mnichami, wzbogacone ich śpiewem i wyjątkową gościnnością, to doświadczenie o wręcz metafizycznym charakterze. Wizyta na Majdanie to kontakt z najnowszą historią Ukrainy, a spacer po Chreszczatyku, to  kontakt z miejscowymi artystami i rzemieślnikami. Ten pięknych pasaż spacerowy, zawiera jeden z najważniejszych adresów w światowej literaturze, to tutaj krzyżowały się losy bohaterów Mistrza i Małgorzaty!

04.12.16 r. – powrót do kraju.

Podsumowując pobyt naszej delegacji w Kijowie, można jednoznacznie oświadczyć, że był on bardzo atrakcyjny pod każdym względem. Działalność WSKS, kolejny raz spotyka się z zainteresowaniem zagranicznych partnerów, którzy chcą z nami systematycznie współpracować. Nie sposób w podsumowaniu nie podziękować naszym gospodarzom, w tym szczególnie gen. prof. Evgenowi Barashowi i nieocenionej, a jakże skromnej gospodyni,  dr Liudmyle Dybchak. W 2017 r. spotkamy się z ukraińskimi przyjaciółmi w Toruniu, Unieściu i w Lęborku.

dr Michał Szykut