niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "nowe obowiązki kuratorów sądowych"

nowe obowiązki kuratorów sądowych

W dniu 10.11.2017r. podczas Senat przyjął Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Jak napisano na stronie Senatu RP na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu (przed jego formalnym rozpoczęciem) oraz na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych. Po zmianach, kuratorzy sądowi – na zlecenie sądu – będą mogli również przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, która dostępna jest tutaj oraz materiałem, nad którym pracowali senatorowie – dostępny jest tutaj.