niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Ośrodek K"

Ośrodek K

4621

W siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich. Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest nieizolacyjnym środkiem wychowawczym określonym art. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1654). Do pracy w zespole Rzecznik Praw Dziecka zaprosił kuratorów sądowych, w tym osoby wytypowane przez Krajową Radę Kuratorów. Pracom zespołu przewodniczy Pani Agnieszka Rękas- główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a zespół tworzą: Katarzyna Gumowska- Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Olsztynie, Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Paweł Kozłowski- Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku, Łukasz Kwadrans- ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Urszula Nieroba- Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Chorzowie, Agnieszka Rojowska- Zastępca Kuratora Okręgowego w Lublinie, były kierownik ośrodka kuratorskiego, Ewa Schneider- Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Poznaniu, Krzysztof Stasiak- ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Maciej Więcek- Delegat do Krajowej Rady Kuratorów okręgu Świdnica, wychowawca w Ośrodku Kuratorskim w Wałbrzychu, Dariusz Zabrocki- Delegat do Krajowej Rady Kuratorów okręgu Słupsk, Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Miastku.Podczas posiedzenia 31 maja 2017 roku Pan Marek Michalak- Rzecznik Praw Dziecka dokonał uroczystego wręczenia aktów powołania członkom zespołu i w trakcie spotkania z nimi określił zadania zespołu, jak i oczekiwania dotyczące wypracowanych rozwiązań. Opracowanie standardów ma służyć przede wszystkich ochronie praw dziecka, wspomaganiu funkcji wychowawczych rodziny, jak również wypracowaniu kompleksowych rozwiązań systemowych służących upowszechnieniu tego środka wychowawczego i szerszym wykorzystywaniu jego funkcji profilaktycznych i diagnostycznych. Zespół ma również wypracować rozwiązania, które pozwoliłyby na zwiększenie dostępności udziału w zajęciach ośrodków kuratorskich dla dzieci, które są zagrożone demoralizacją lub też wykazują jej przejawy, lecz ich sprawy nie były rozpatrywane w trybie przewidzianym Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.

tekst Grzegorz Kozera,

zdjęcia Piotr Molęcki