czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "plebiscyt"

plebiscyt

2200

Trwa plebiscyt Fundacji Court Watch Polska. Organizacja ta od tego roku przyznawać będzie nagrodę „Obywatelski Sędzia Roku”. Tytuł ten ma otrzymać osoba, który w ostatnim roku (od 1 lipca 2014 do 1 lipca 2015) wyróżniła się w sposób szczególny reprezentowaniem perspektywy obywateli w sądownictwie i działaniami budującymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nagroda może być przyznana za wszelką działalność sędziego, która zmniejsza dystans pomiędzy trzecią władzą a społeczeństwem. Nie jest to nagroda za działalność stricte orzeczniczą.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 lipca 2015r. Zgłoszenia można wysyłać na adres:
plebiscyt@courtwatch.pl. Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię i nazwisko sędziego, wskazanie sądu, w którym ww. sędzia pracuje, a także uzasadnienie, a w nim informację umożliwiającą weryfikację zgłoszenia (m.in. kontakty do innych osób, linki do artykułów itp.) oraz kontakt do osoby zgłaszającej. W akcję włączyły się stowarzyszenia sędziów (m.in. Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce). Patronat na plebiscytem objął dziennik Rzeczpospolita.

Więcej informacji o plebiscycie pod adresem: www.courtwatch.pl