wtorek, Kwiecień 23, 2019
Tags Posts tagged with "podwyżki"

podwyżki

W dniu 24 października 2018r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. W projekcie rozporządzenia przewiduje się podwyższenie – z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. – wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o wartość 0.04, w następstwie czego wzrosną one w ujęciu kwotowym o 75 zł brutto. Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Projekt został w dniu 24 października br. skierowany do zaopiniowania do Krajowej Rady Kuratorów. Wyznaczono 7 dni na odpowiedź. W celu pobrania projektu Rozporządzenia należy kliknąć tutaj. Pismo do Krajowej Rady Kuratorów dostępne jest tutaj. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj. Poniżej zamieszczamy opinię KRK dotyczącą procedowanego aktu prawnego: