sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "prawo"

prawo

1909

Jak podaje portal Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 25.08.2015r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o darmowej pomocy prawnej.
Ustawa zakłada, że z darmowej pomocy prawnej będą mogli skorzystać:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Zgodnie z założeniami ustawy oferowana pomoc będzie polegała głównie na udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach; przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Proponowana pomoc nie obejmuje natomiast sporządzania pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Ustawa kładzie również nacisk na kształtowanie świadomości prawnej obywateli. Obowiązek ten będą realizowały organy administracji publicznej, na które nałożono obowiązek podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Zadania te będą mogły być realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

Pełny komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się tutaj.                                                                                                                                            O ustawie można przeczytać również tutaj
Pełny tekst ustawy znajduje się tutaj.