czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży"

profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży

Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży – pod tym tytułem odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk organizowane przez Fundację po DRUGIE na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Łodzi.

Forum stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami.

Inspiracją do zorganizowania forum jest Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży prowadzona co roku na całym świecie w pierwszych dniach listopada. Autorem inicjatywy jest szwajcarska organizacja pozarządowa zajmująca się prawami kobiet i dzieci – Women’s World Summit Foundation. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja po DRUGIE, która od 2014 roku promuje tę inicjatywę wśród licznych podmiotów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W 2016 roku w kampanii wzięło udział ponad sto podmiotów. Odbyły się tysiące inicjatyw, które angażowały społeczności lokalne i propagowały budowanie świata bez przemocy.

Organizator forum – Fundacja po DRUGIE – chciałby, aby miało ono cykliczny charakter i na stałe wpisała się do kalendarza ważnych wydarzeń konsolidujących środowiska praktyków i teoretyków. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które w teorii lub praktyce zajmują się dziećmi, młodzieżą, pracą z rodziną. Umożliwia ono także zaprezentowanie działań podjętych w środowiskach lokalnych w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która odbyła się w 2016 roku.

Forum odbędzie się 9 marca 2017 r. na Uniwersytecie Łódzkim. 

Partnerami przedsięwzięcia są Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Fundacja na Rzecz Probacji – Probare.

 

W ramach Forum zaplanowano:

  • wystąpienia praktyków i teoretyków dotyczące profilaktyki przemocy wśród prelegentów m.in. prof. Marek Konopczyński, dr Małgorzata Dziewanowska – Uniwersytet Warszawski, dr Karolina Walczak – Uniwersytet Łódzki, Renata Durda – Niebieska Linia;
  • omówienie przebiegu Kampanii 19 dni w 2016 roku;
  • sesje plakatowe/tworzenie stoisk prezentujących działania realizowane w ramach Kampanii 19 dni; możliwość wymiany doświadczeń;
  • debatę pt. „Przemoc – choroba cywilizacji czy prawidłowość natury ludzkiej”.

Forum zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Już teraz można składać wstępne deklaracje uczestnictwa drogą mailową: 19dni@podrugie.pl

W zgłoszeniu należy podać planowaną liczbę uczestników (specjalistów) – ich imiona i nazwiska oraz reprezentowaną instytucję oraz liczbę uczestników młodzieżowych; do zgłoszenia należy załączyć informację czy reprezentowana przez Państwa jednostka jest zainteresowana wzięciem udziału w sesji plakatowej lub stworzeniem stoiska.

Liczba miejsc ograniczona.

Koszt uczestnictwa w forum: 100 zł/osoba.
Udział dla młodzieży i studentów jest bezpłatny.

Program wydarzenia dostępny jest pod adresem: http://podrugie.pl/wp-content/uploads/2017/01/Foum-Dobrych-Praktyk-.pdf