czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "programy korekcyjno-edukacyjne"

programy korekcyjno-edukacyjne

W dniu 28 września 2017r. w sali lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Programy korekcyjno-edukacyjne i inne reakcje naprawcze wobec sprawców przemocy”. Wydarzenie to było promocją badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów korekcyjno-edukacyjnych  w zakładach karnych i w warunkach wolnościowych  wobec sprawców przestępstw o charakterze agresji i przemocy domowej oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Były to pierwsze w Polsce na taką skalę i z taką rzetelnością metodologiczną przeprowadzone badanie ewaluacyjne programów Treningu Zastępowania Agresji i Duluth.

Na początku konferencji głos zabrała Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek, która podziękowała autorom badań za trud włożony w ich przeprowadzenie. Podkreśliła, że wyniki tej ewaluacji są podstawą najnowszych i przygotowywanych wystąpień Rzecznika.

W pierwszym panelu poświęconym tematyce programów korekcyjno-edukacyjnych podejmowanych w warunkach izolacji głos zabrała prof. dr hab. Dobrochna Wójcik. Przypomniała ona o celowości i skuteczności prowadzenia programów korekcyjnych. Katarzyna Drapała dokonała charakteryzacji programów ograniczających agresję i przemoc na przykładzie Treningu Zastępowania Agresji (ART) i Modelu Duluth. Następnie głos zabrała dr Anna Więcek-Durańska, która przedstawiła wyniki badania efektywności programów korekcyjno-edukacyjnych. Kpt. dr. Sebastian Lizińczyk przedstawił z perspektywy Centralnego Zarządu Służby Więziennej  działania korekcyjno-edukacyjne realizowane przez Służbę Więzienną. Szczególną uwagę odbiorców zwrócił nowy program „Motywator”, bazujący na założeniach metody dialogu motywującego, będący próbą uzupełnienia stosowanych dotychczas programów.

W drugiej części konferencji dr Paulina Wiktorska przedstawiła wykład nt.  kontrowersji wobec prowadzenia mediacji w sprawach o przemoc domową. Następnie prof. dr hab. Eleonora Zielińska omówiła wyniki badań dotyczących spraw z art. 207, w których zarządzono postępowanie mediacyjne. Ciekawym głosem, przedstawionym z perspektywy psychologicznej a nie kryminologicznej, było wystąpienie dr Doroty Dyjakon z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.  Ostatnie wystąpienie pani dr Beaty Czarneckiej-Dzialuk dotyczyło stosowania programów korekcyjnych w sprawach dotyczących przemocy w polskiej praktyce. Całość zwieńczyła dyskusja. Uczestnicy zgodzili się, że przedmiotowa problematyka wymaga podejmowania w ramach ustawicznego szkolenia praktyków.

Konferencja była istotnym głosem w sprawie poszukiwania skutecznych form reakcji na przestępczość z użyciem agresji. W kuluarach prowadzono żywą wymianę poglądów. Spotkanie umożliwiło nawiązanie cennych relacji pomiędzy praktykami a teoretykami.

W konferencji wzięła udział grupa kuratorów sądowych.

Namiary na publikację z wynikami badań prezentowanymi na konferencji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2656