niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji „Blisko praktyki”, która odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. (wtorek) w godz. 9.30-15.30 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 Warszawa (sala nr 316).

Na konferencji podjęta zostanie refleksja nad współczesnym formatem zaangażowania eksperckiego w sprawy publiczne. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania: Czy będąc czynnymi ludźmi nauki, badaczami zjawisk, procesów i problemów społecznych, takich jak ubóstwo i nierówności społeczne, niepełnosprawność czy starzenie się społeczeństw dobrobytu, możemy być zarazem blisko praktyki i współdziałać z decydentami przy programowaniu polityk publicznych? Jak godzić role badacza i eksperta? Jakie wartości powinny przyświecać ingerencji państwa w życie społeczne, aby można było w programowaniu takich interwencji aktywnie uczestniczyć? Czy podejmując współpracę ekspert powinien wskazywać rozwiązania wzorcowe, czy takie, które – choć ułomne – można realnie wdrożyć? Jak akumulować wiedzę naukową, aby była użyteczna dla praktyki społecznej?

Przykładem praktycznego wykorzystywania wiedzy i aparatury naukowej w polityce społecznej jest minimum socjalne pozwalające określać koszty utrzymania na skromnym, ale godnym poziomie, a zarazem będące narzędziem kształtowania płacy minimalnej czy szacowania dochodu gwarantowanego. Rola zobiektywizowanych kategorii normatywnoanalitycznych rośnie w czasach niestabilnych, w warunkach postępującej inflacji i rosnących cen związanych z kryzysem energetycznym.

Konferencję organizuje Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW we współpracy z IGS-SGH oraz IPiSS w 100-lecie urodzin i 20-lecie śmierci Profesora Andrzeja Tymowskiego, cenionego naukowca, eksperta i praktyka specjalizującego się w kluczowych zagadnieniach polityki społecznej, inicjatora badań nad minimum socjalnym w naszym kraju.

Program konferencji dostępny na poniższym plakacie.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji proszone są o potwierdzenie uczestnictwa poprzez rejestrację na stronie www.tymowski.pl.

[Materiał zredagowany przez organizatora]