niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "raport"

raport

2083

System wsparcia społecznej readaptacji skazanych, w tym skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, nie jest kompleksowy i nie stanowi ustrojowej całości. Poszczególne instytucje, w tym wyspecjalizowane służby takie jak m.in. służba więzienna, kuratorska służba sądowa, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, czy organizacje społeczne są aktywne, ale działają w oderwaniu od siebie. Brak koordynacji sprawia, że prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych programy resocjalizacyjne są mało skuteczne. W znacznym stopniu wynika to także z niedostosowania programów do indywidualnych potrzeb skazanych, jak również z niedostatecznego przygotowania wychowawców i psychologów do ich realizacji.

To kluczowe wnioski z opublikowanego właśnie raportu Najwyższej Izby Kontroli (dostępny tutaj).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym komunikatem NIK (tutaj), a także z artykułami nawiązującymi do niego: