sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "readaptacja społeczna"

readaptacja społeczna

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa w imieniu organizatorów – Stowarzyszenia Sursum Corda oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, do Krynicy – Zdroju na kolejną, piątą już konferencję poświęconą readaptacji społecznej, pomocy postpenitencjarnej i resocjalizacji pt. Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych. Tym razem to cieszące się renomą wydarzenie odbędzie się w dniach 11 – 13 grudnia 2019 r.

Program szczegółowy zostanie opublikowany na około 10-14 dni przed konferencją. Ramy czasowe zajęć merytorycznych zaplanowano analogiczne jak w latach poprzednich, tj. start I dnia (środa 11 grudnia) około godz. 14-tej, zakończenie III dnia (piątek 13 grudnia) około godz. 13-tej. Organizatorzy przewidują około dwudziestu wystąpień, w 4-5 panelach tematycznych. Wystąpienia prezentowane w j. słowackim, będą tłumaczone na j. polski. Po każdym z referatów będzie możliwość zadawania pytań. Krytyczny głos zostanie oddany również byłym więźniom, którzy mają własne doświadczenia z systemem readaptacji i pomocy postpenitencjarnej.

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, prelegenci będę mieć możliwość wysoko punktowanej (20 pkt) publikacji własnych wystąpień – artykułów.

Koszt udziału w konferencji w 2019 r. wynosi 700 zł brutto i obejmuje: zakwaterowanie, tj. 2 noclegi z pełnym wyżywieniem w pokoju dwuosobowym, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, bezpłatny przejazd na wycieczkę drugiego dnia konferencji. 

Koszt udziału w całej konferencji bez noclegów (w tym 3 przerwy kawowe, 3 x obiad, 2 x kolacja) wynosi 400 zł brutto.
Udział w wybranym dniu z jednym noclegiem (w tym przerwa kawowa, obiad, kolacja) – 300 zł brutto.
Udział w wybranym dniu bez noclegu (w tym przerwa kawowa, obiad, kolacja) – 200 zł brutto.

Portal kurator.info tradycyjnie jest partnerem medialnym wydarzenia. Z największą przyjemnością rekomendujemy krynicką konferencję.

Więcej informacji: www.konferencjakrynica.pl

2703

Czytając ten tekst robisz pierwszy krok do poznania kampanii społecznej Nie skazuj mnie drugi raz, która powstała w ramach pracy magisterskiej Anny Tulei z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu. Jej najważniejszym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie roli, jaką pełni społeczeństwo w readaptacji byłych więźniów. Ogrom pracy jaki wkłada sam były więzień oraz instytucje pomagające mu w tym, może zostać łatwo zaprzepaszczony właśnie przez nas samych.

Kampania została objęta patronatem Portalu Pomocy Postpenitencjarnej codalej.info.

Uruchom wyobraźnię.
Wyobraź sobie, że wyjechałeś na jakiś czas ze swojego miasta. Po powrocie do domu zapewne będziesz w stanie dostrzec wiele różnic. Jakiś budynek może zostanie pomalowany, gdzieś coś dobudują. Sklep, w którym dotychczas kupowałeś bułki i mleko, zamieni się w kawiarnię. Zdarzyło Ci się to kiedyś? Co wtedy czułeś? To teraz wyobraź sobie, że wracasz do swojego miasta, ale po kilku lub kilkunastu latach. Nagle trafiasz do świata, który nabrał zupełnie nieznanego tempa. Ulice, budynki, masz wrażenie, że nawet ludzie zmienili się nie do poznania. Cały świat jest obcy i nie zanosi się, że szybko się w nim odnajdziesz. Co gorsza, nie zanosi się, że ktokolwiek będzie chciał Ci w tym pomóc. Bo przecież jesteś przestępcą. Dopiero co wyszedłeś z więzienia, więc musisz radzić sobie sam. A teraz odpowiedz sobie na pytanie. Czy właśnie to nie jest kolejną karą, jaka czeka na tych, którzy wyszli z zakładu karnego?

Nie skreślaj, szanuj, wspieraj.

Kampania powstała w odpowiedzi na wyniki badań, które wykazały, że nasze społeczeństwo z jednej strony wymaga aby byli skazani po powrocie funkcjonowali w społeczeństwie według norm społecznych, ale z drugiej strony nie jesteśmy skłonni do wsparcia ich w tym procesie. Projekt Nie
skazuj mnie drugi raz
jest prowadzony w ramach pracy magisterskiej, której celem badawczym będzie ponowne zbadanie opinii społecznej w tej materii. Paradoks tego wszystkiego polega na tym, że wcale nie musimy robić wiele, żeby wiele zmienić. Wystarczy nie skreślać. Nie skreślać jako sąsiada, współpracownika, członka rodziny czy jakiejś wspólnoty.

Problem, który porusza kampania jest ważniejszy niż może się wydawać. Prawdopodobnie każdegodnia idąc do pracy, jadąc autobusem czy spotykając się w restauracji ze znajomymi, mijasz przynajmniej jedną osobę, która odbyła wyrok kary pozbawienia wolności. Przez ostatnie 20 lat polskie zakłady karne i areszty śledcze opuściło ponad 1,5 miliona osób. Co daje średni wynik około 86 tysięcy osób rocznie. Bardzo możliwe, że na swojej drodze zawodowej, szkolnej lub studenckiej spotkałeś takie osoby. Jesteś pewien, że nie zasługują one na drugą szansę?

Więcej faktów i o kampanii na facebook.com „Nie skazuj mnie DRUGI RAZ”
https://www.facebook.com/Nie-skazuj-mnie-DRUGI-RAZ

O kampanii można przeczytać także na portalu Prawo.pl

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych ponownie zapraszają do Krynicy Zdrój na konferencję „Readaptacja Społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych” która odbędzie się w dniach 17 – 19 października 2018 r w Hotelu Pegaz, ul. Czarny Potok 28.

Podobnie jak w latach poprzednich, trzydniowe spotkanie podzielone będzie na panele tematyczne, poświęcone zarówno dylematom prawnym, teoretycznym ale też w znacznej części oddane praktykom i pasjonatom resocjalizacji. 

Ponownie, wśród prelegentów znajdą się najwyższej klasy wykładowcy akademiccy, prawnicy, sędziowie, reprezentanci służby więziennej i kuratorskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych jak również goście z sąsiedniej Słowacji.

Organizatorzy konferencji gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, miłą atmosferę, przestrzeń do polemiki i wymiany doświadczeń oraz ciekawe pomysły na czas wolny. 

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie –płka Włodzimierza Więckowskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji www.konferencjakrynica.pl , na której sukcesywnie zamieszczać będziemy kolejne, szczegółowe informacje na temat nadchodzącego wydarzenia.

Program konferencji:

Zapisy za pośrednictwem strony www. Zostało już niewiele miejsc. Warto się pospieszyć.

Portal kurator.info po raz kolejny ma zaszczyt być patronem medialnym wydarzenia.

4637

Informujemy, że podczas Ogólnopolskiej Konferencji: Resocjalizacja, Readaptacja i Pomoc Postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych , która odbyła się w dnia 16-18 listopada 2016 r. w Krynicy Zdroju, miała miejsce premiera nowego serwisu www.codalej.info, wspierającego pozytywny powrót na wolność osób opuszczających zakłady karne! Portal powstał z inicjatywy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS z Wrocławia i Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, a jego pomysłodawcą jest Krzysztof Jasiński – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Prace nad serwisem – najpierw koncepcyjne, a następnie wdrożeniowe, trwały od roku. Brali w nich udział – oprócz w/w autora pomysłu, m.in. kuratorzy zawodowi: Elżbieta Klimczak, Edyta Żegleń-Nycz, Artur Kobos, Dawid Domatowicz i Grzegorz Miśta. Na starcie portal obejmuje bazę 290 podmiotów świadczących pomoc postpenitencjarną, która jest sukcesywnie rozwijana przy zaangażowaniu głównie kuratorów sądowych.

Aby uzyskać informację o placówce oferującej pomoc wystarczy w wyszukiwarce zamieszczonej w portalu wpisać miejscowość i kategorię pomocy (np. bezpłatne porady prawne, praca, noclegi, etc.). Po wybraniu placówki dostępny jest opis oferty pomocowej, dane kontaktowe, godziny urzędowania, etc. Wyświetla się także mapa z naniesionym adresem jednostki. Po kliknięciu można ustawić np. trasę dotarcia do punktu docelowego. W bazie są takie rodzaje placówek, jak noclegownie, hostele, schroniska dla bezdomnych, domy socjalne, jadłodajnie, łaźnie, punkty świadczące bezpłatne porady prawne, pomoc psychologiczną i rzeczową, urzędy pracy, sprawdzone agencje pracy, poradnie odwykowe, ośrodki leczenia uzależnień i inne. Jest też dużo organizacji pozarządowych. Baza obejmuje także adresy zespołów kuratorskiej służby sądowej. Docelowo pod jednym adresem będzie można zatem sprawdzić dane kontaktowe do dowolnego zespołu w Polsce. Wystarczy wpisać miejscowość i zaznaczyć kategorię kuratorzy.

Portal został udostępniony w tzw. wersji beta. Oznacza to, że będzie modyfikowany i usprawniany już w trakcie użytkowania. Autorzy serwisu uznali, że taki model rozwojowy będzie najefektywniejszy. Na obecnym etapie niektóre kwestie wymagają weryfikacji i poprawek w celu osiągnięcia docelowej funkcjonalności. Administratorzy zachęcają chętnych kuratorów sądowych do współpracy.

Serwis codalej.info jest narzędziem opracowanym przez kuratorską służbę sądową i prowadzonym przez jej przedstawicieli na zasadach non-profit. Jest adresowany zarówno bezpośrednio do osób opuszczających jednostki penitencjarne (docelowo także placówki dla nieletnich i usamodzielniających się), jak i do profesjonalistów zaangażowanych w proces readaptacji społecznej (kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny).

Kuratorzy sądowi pełnią ważną rolę w przygotowaniu skazanych do życia na wolności w trakcie ich pobytu w zakładach karnych, jak i już po zakończeniu izolacji penitencjarnej, prowadząc dozory wobec osób warunkowo przedterminowo zwolnionych. Powodzenie procesu readaptacji zależy od wielu czynników. Niewątpliwie jednak jest to w interesie całego społeczeństwa. Kuratorzy sądowi – co jak się wydaje jest zdecydowanie zbyt rzadko uświadamiane, współtworzą lokalny system bezpieczeństwa. Udana readaptacja to m.in. mniejsza przestępczość, skuteczniejsza realizacja obowiązków (np. alimenty), naprawianie szkód, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa funkcjonowania w rolach społecznych. By to osiągnąć potrzebne są wysokie kompetencje funkcjonariuszy publicznych i narzędzia pracy odpowiadające wyzwaniom współczesności. Wierzymy, że portal codalej.info takim narzędziem będzie.

Portal został sfinansowany ze środków własnych stowarzyszeń. Zawiera wyłącznie dane dostępne publicznie. Nie zawiera i nie będzie zawierał reklam.

Patronem serwisu jest Krajowa Rada Kuratorów.