czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "resocjalizacja readapatacja i reintegracja w przestrzeni społecznej"

resocjalizacja readapatacja i reintegracja w przestrzeni społecznej

W dniu 10 marca 2016 r. w siedzibie Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy” organizowana przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Kryminologicznej.

Organizatorzy chcą, aby obrady toczyły się wokół następujących kwestii:

1. Zasoby osobiste i społeczne – filary resocjalizacji, readaptacji i reintegracji;
2. Stygmatyzacja i destygmatyzacja w resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej;
3. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne programy resocjalizacyjne, readaptacyjne i reintegracyjne – dobre praktyki.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych zakresem problemowym konferencji oraz praktyków ─ pracowników instytucji resocjalizacyjnych, edukacyjnych, doradczych, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Więcej informacji w komunikacie organizatorów dostępnym tutaj.