niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Roger Guy"

Roger Guy

3051
Cenne rozmowy kuluarowe

W dniu 9 listopada br. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyło się polsko-amerykańskie seminarium naukowe pt.: Wybrane problemy przestępczości współczesnego społeczeństwa amerykańskiego. Organizatorem tego wydarzenia było biuro Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wzięli w nim udział przedstawiciele środowiska sędziów, kuratorskiej służby sądowej, służby więziennej, policji, nauki. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania bardzo ciekawych wystąpień. Seminarium otworzyli – w imieniu prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu Henryka Komisarczyka – przewodniczący Wydziału Penitencjarnego SSO Piotr Hejduk, oraz pani Irena Szostak – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu. W trakcie wprowadzenia w tematykę spotkania prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik z UAM odnosząc się do potencjału posiadanych w Polsce zasobów, zwrócił szczególną uwagę na wyzwanie, jakim jest uwspólnotowienie procesów resocjalizacji i readaptacji skazanych. Następnie głos zabrali amerykańscy goście z North Carolina University in Pembroke USA. Profesor Mario Paparozzi w swoim wystąpieniu poruszył temat współczesnych wyzwań wobec przestępczości stojących przed społeczeństwem amerykańskim. Zwrócił uwagę na wzrost punitywności w karaniu, który przełożył się na wielokrotny wzrost populacji osadzonych w amerykańskich jednostkach penitencjarnych i jednoczesny wzrost liczby osób poddanych oddziaływaniom służb probacyjnych. Nie odprowadziło to jednak do zmniejszenia się wskaźników przestępczości i obniżenia poziomu recydywy. Później bardzo ciekawy występ miała pani prof. Judith Paparozzi, która przedstawiła wpływ umowy z Schengen na wzrost zjawiska handlu ludźmi w krajach Unii Europejskiej. Bardzo wartościowe były w tym wystąpieniu odniesienia do sytuacji w Polsce. Jako ostatni głos zabrał prof. Roger Guy, który zaprezentował socjobiologiczne podejście do wyjaśniania zachowań przestępczych, jako opozycję do podejścia tradycyjnego opartego na warunkowaniu środowiskowym. Na samym końcu miała miejsce krótka, ale bardzo owocna dyskusja, w której m.in. prof. Paparozzi podkreślił potrzebę wzięcia przez profesjonalistów, w tym służbę więzienną i kuratorską służbę sądową, odpowiedzialności za efektywność procesu resocjalizacji przestępców. Zwrócił uwagę na to, że społeczeństwo musi otrzymać jasny i rzetelny przekaz, co do skuteczności oddziaływań funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przestępczości, gdyż w sposób wyraźny przekłada się to na decyzje polityków i przekonanie o sensowności inwestowania w resocjalizację sprawców przestępstw. Profesor Paparozzi postuluje oparcie się w zarządzaniu organizacją służb probacyjnych i więziennych na osiąganych wynikach, zamiast na monitorowaniu podejmowanych działań. Dyskusję poseminaryjną zamknął sędzia Piotr Hejduk. W jego wypowiedzi dość optymistycznie wypadły dane statystyczne co do wskaźników recydywy w Polsce Na tle amerykańskich doświadczeń.

Seminarium było bardzo dobrze zorganizowane. Przebiegało w przyjaznej atmosferze. W odbiorze treści pomagało bardzo dobre tłumaczenie. Napięty program wizyty delegacji amerykańskiej uniemożliwił dłuższą dyskusję, co pozostawiło pewien niedosyt. Gratulujemy organizatorom zarówno relacji, jakie od wielu lat utrzymują z amerykańskimi ekspertami implementując tamtejsze wzorce do polskiej rzeczywistości probacyjnej, jak i pomysłu na seminarium łączące przedstawicieli świata nauki i praktyki. Poniżej kila zdjęć z wydarzenia.