niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "rzeczni praw dziecka"

rzeczni praw dziecka

2317

W dniu 29.12.2017r. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości wnioski z badań dotyczących postępowania o rozwiązanie stosunku adopcji. Badaniem objęto 507 akt spraw sądowych dotyczących rozwiązania stosunku adopcji, w których postępowania prowadzone były w latach 2010–2017.

Zdaniem Rzecznika aktualny sposób prowadzenia tych spraw nie gwarantuje w pełni ochronę dobra małoletnich. W raporcie można przeczytać również, że Rozwiązanie stosunku przysposobienia może nastąpić wyłączenie orzeczeniem sądu i tylko z ważnych powodów. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek takiego orzeczenia miałoby ucierpieć dobro dziecka. Sąd orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z adopcji obowiązki alimentacyjne.

Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie https://brpd.gov.pl/

Lub tutaj.