sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "sędzia rodzinny"

sędzia rodzinny

2514

W lipcu 2015r. zaczął obowiązywać nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zmiany, które znalazły się w obecnie obowiązującym akcie prawnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 925), wykluczają możliwość zlecania kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym. Oznacza to, że sądy tracą możliwość zbadania sytuacji osoby poddanej opiece lub kurateli po wydaniu orzeczenia. Uwagę na te zmiany w prawie zwrócili sędziowie rodzinni, którzy w dniach od 6 do 10 września 2015r. konferowali podczas XVII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. W podjętej podczas obrad uchwale, sędziowie postulowali o pilną nowelizację kodeksu postępowania cywilnego tak, by znalazło się w nim „kompleksowe uregulowanie postępowania wykonawczego”. Jednak do czasu zmiany przepisów kuratorzy rodzinni powinni spodziewać się zmniejszonego wpływu wywiadów środowiskowych.
Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.
Pełna wersja nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych znajduje się tutaj.