sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "sekretariaty zespołów kuratorskiej służby sądowej"

sekretariaty zespołów kuratorskiej służby sądowej

2834

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Z punktu widzenia kuratorskiej służby sądowej przepisem o fundamentalnym znaczeniu jest paragraf 23.

§ 23.
1. W każdym wydziale, opiniodawczym zespole sądowych specjalistów i zespole kuratorskiej służby sądowej tworzy się sekretariat.
2. Sekretariatem wydziału, opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i zespołu kuratorskiej służby sądowej kieruje kierownik sekretariatu.

Całe rozporządzenie dostępne tutaj.

Jest to niewątpliwie ważna informacja dla tych wszystkich zespołów kuratorskiej służby sądowej, które nadal borykają się z brakiem obsługi biurowej.