niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "służba więcięnna"

służba więcięnna

Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z:
• Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu
• Polskim Towarzystwie Penitencjarnym – Kołem Terenowzm we Wrocławiu
• Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych FRONTIS
• Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej
zaprasza do udziału w V Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym Recydywa przestępcza – uwarunkowania (nie)powrotności skazanych do społeczeństwa, które odbędzie się 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu.
Tegoroczne Seminarium jest kontynuacją podejmowanych w ostatnich kilku latach cyklu interdyscyplinarnych dyskursów z zakresu resocjalizacji i penitencjarystki, odbywających się dotychczas pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej.
Organizowane przez nas seminaria mają charakter środowiskowy i są swego rodzaju interaktywnym spotkaniem trzech światów: nauki (teorii) – praktyki – człowieka. Przyjęta konwencja zachęca ponadto do interdyscyplinarnego spojrzenia na podejmowaną problematykę, która rozpatrywana jest z kilku perspektyw naukowych m.in. prawa, kryminologii, psychologii, socjologii i pedagogiki. W trakcie seminariów swoje stanowiska prezentują wybitni naukowcy z różnych ośrodków akademickich, przedstawiciele służby więziennej różnych szczebli, kuratorzy sądowi, mediatorzy, działacze organizacji pozarządowych wspierający proces resocjalizacji skazanych oraz beneficjenci wszelkiego typu oddziaływań resocjalizacyjnych. W tej naukowej debacie, jako słuchacze, uczestniczą również studenci i doktoranci z dolnośląskich ośrodków akademickich, a przede wszystkim praktycy zainteresowani problematyką resocjalizacji i penitencjarystyki.
Przedmiotem dyskusji, w ramach kolejnego – piątego – Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, chcemy uczynić zagadnienie uwarunkowań recydywy przestępczej. W tym roku chcielibyśmy zastanowić się nad prewencją recydywy przestępczej i spróbować poszukać odpowiedzi na pytania: Dlaczego człowiek który odbył karę pozbawienia wolności podejmuje ponownie działalność przestępczą? oraz Jak zmniejszać prawdopodobieństwo ponownego powrotu do przestępstwa osób wykolejonych przestępczo?

o szczegółach seminarium można przeczytać w wyróżnionym pliku komunikat .

informacje na temat poprzednich edycji seminarium można znaleźć tutaj:

I sem. 2008r. II.seminarium 2009r.  III. seminarium 2010r.

IV.seminarium .2011r..1-1IV.seminarium 2011r. 2-2