sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "spotkania edukacyjne"

spotkania edukacyjne

2501

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało na swojej stronie internetowej o kolejnej cennej inicjatywie podjętej dla osób doznających przemocy w rodzinie. Właśnie ruszyły zapisy na spotkania edukacyjne, w ramach których osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie nabędą wiedzę m.in. na temat przysługujących im praw, w tym możliwości odizolowania od sprawcy przemocy, oraz sposobów ochrony dziecka. W trakcie spotkań osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać również z indywidualnej porady prawnej. Pomyślano również o tym, by zapewnić opiekę nad dziećmi uczestników w trakcie trwania spotkań. Oczywiście udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają też obiad oraz dodatkowy poczęstunek, materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej.

Spotkania edukacyjne odbywają się w ramach projektu „Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich i środków krajowych. Będą odbywały się miastach wojewódzkich począwszy od października 2015 roku do lutego 2016 roku. Planuje się po 6 spotkań w każdym z miast wojewódzkich.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://szkolenia-polska.pl/przemocwrodzinie

ulotka