czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "standardy pracy ośrodków kuratorskich"

standardy pracy ośrodków kuratorskich

„Urealnienie stosowania środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do wykonywania określonych prac na rzecz społeczności lokalnej, rezygnacja z nadzoru zakładu pracy i wprowadzenie w jego miejsce nowego środka wychowawczego w postaci nadzoru szkoły, szersze wykorzystanie mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów karnych i sporów, wprowadzenie możliwości oddziaływania na rodzinę, która przeżywa trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez pracę z dzieckiem i rodzicami prowadzoną w ośrodku kuratorskim oraz umocowanie ustawowe instytucji izb policyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich – to niektóre z propozycji zmian przepisów, które przedstawił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

W pakiecie propozycji Rzecznika Praw Dziecka znalazły się także „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu pracy wychowawczej prowadzonej w ośrodkach, ukierunkowanej na wszechstronny rozwój dzieci, przeciwdziałanie demoralizacji i zaniedbaniom opiekuńczo-wychowawczym, a także podniesienie i ujednolicenie standardów pracy merytorycznej i działalności organizacyjnej ośrodków kuratorskich”.

Więcej na stronie: www.brpd.gov.pl

Przedstawione przez Rzecznika Praw Dziecka propozycje są efektem dyskusji, które toczyły się w ramach spotkań ,,Debaty prawa nieletnich”, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka oraz prac powołanego przez Rzecznika ,,Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich”. Uczestnikami Debaty byli prawnicy, pedagodzy, psycholodzy, filozofowie, sędziowie i kuratorzy sądowi, przedstawiciele świata nauki i praktycy, osoby zajmujące się problematyką prawa nieletnich.

W tym miejscu należą się wyrazy wdzięczności reprezentantom środowiska kuratorskiego za wkład wniesiony w wypracowanie przedmiotowego dokumentu. O składzie reprezentacji kuratorskiej pisaliśmy tutaj.