niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Sursum Corda"

Sursum Corda

2332

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom z Nowego Sącza, współprowadzone przez tamtejszych kuratorów sądowych, dynamicznie się rozwija. Właśnie poinformowało o poszerzeniu swojej oferty. We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie od września br. bierze udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Celem Programu  jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Osoby te mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym Sączu, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: ryż biały, kaszę jęczmienną, mleko UHT, groszek z marchewką, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Informacje o Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA można znaleźć na stronie: www.nowy-sacz.so.gov.pl/container/Kuratorzy//informacja%20na%20www.pdf