czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "turniej probacyjny"

turniej probacyjny

Źródło: www.kurator.org.pl

W dniach 3-4 lipca br. w Lęborku już po raz dziewiąty odbył się Międzynarodowy Turniej Probacyjny, który poprzedziła Międzynarodowa Konferencja pt. „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych”. Na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych właśnie ukazała się obszerna relacja z tych wydarzeń. Organizatorom gratulujemy sprawnego przebiegu konferencji, bardzo ciekawie dobranej tematyki i przyjaznej atmosfery, jaką tradycyjnie udało się wokół wydarzeń lęborskich zbudować. A już za rok jubileuszowa – dziesiąta edycja. Lębork znowu stanie się przez kilka dni stolicą polskiej probacji.

2190

Lębork, dnia 04 maja 2015 r.

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów V Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych oraz IX Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na lęborskie wydarzenia.
Tytuł tegorocznej konferencji nawiązuje do tego obszaru refleksji nad specyfiką oddziaływań kuratorskich, która bardzo często pomijana jest nie tylko w literaturze przedmiotu, ale również nie stanowi ważnego elementu wewnątrzśrodowiskowej debaty. Z perspektywy rodzimych doświadczeń, wskazywanie na tak bliskie relacje pomiędzy bezpieczeństwem środowisk lokalnych, a działaniami kuratorów sądowych, wydaje się być mało interesujące, zarówno dla przedstawicieli świata nauki, jak również i praktyków. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to kuratorzy sądowi z natury specyfiki wykonywanych przez siebie zadań, stając się emisariuszami wymiaru sprawiedliwości w społecznościach lokalnych, współpracują z instytucjami, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi na rzecz pomocy, wsparcia i kontroli osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądów. Zarazem konsekwencją ich szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjnej, jest często poprawa osób poddanych ich oddziaływaniu, co bezpośrednio stymuluje wzrost bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych. W opinii organizatorów spotkania, efekty pracy kuratorów obu specjalności są właśnie identyfikowane w opisywanym obszarze w społecznościach miast i gmin. Dotychczas tradycją lęborskich spotkań, było podejmowanie ważnych tematów dla funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce, sytuowanych w kontekście szerokiej resocjalizacyjnej perspektywy, często w odważnej i oryginalnej formule. Tej tradycji zamierzają organizatorzy pozostawać konsekwentnie wierni.
Tegoroczna konferencja odbędzie się w Ratuszu Miejskim w Lęborku dnia 03.07.2015 r. w Ratuszu Miejskim przy ul. Armii Krajowej w Lęborku. Otwarcie obrad godz. 10.00.
Rozgrywki Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego rozpoczną się na Stadionie Miejskim w Lęborku dnia 04.07.2015 r. o godz. 9.30.
Kolejna szczegółowa informacja ukaże się do 10.06.2015 r.
Komitet Organizacyjny