niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy Biała Wstążka 2017"

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy Biała Wstążka 2017

3226

Co roku na przełomie listopada i grudnia w całej Polsce odbywa się szereg wydarzeń dedykowanych przeciwdziałaniu przemocy. Jest to okazja do zwrócenia uwagi społeczeństwa na ten niezwykle istotny problem, a także do poprawy koordynacji pracy służb i instytucji, których zadaniem jest zapobieganie przestępczości, pomoc pokrzywdzonym, ochrona słabszych. W wielu z tych inicjatyw aktywny udział biorą kuratorzy sądowi. Działania podejmowane są zarówno przez stowarzyszenia kuratorskie, jak i przez kuratorów zrzeszonych w różnych organizacjach pozarządowych. Kuratorzy sądowi pracując na co dzień w rodzinach, w których odchodzi do aktów przemocy dobrze znają zarówno perspektywę osób doznających cierpienia, jak i perspektywę sprawców.

Przykładem tegorocznych działań z udziałem kuratorów sądowych były m.in. konferencje organizowane w Zawierciu (organizator: Fundacja z Pomysłem) i Bieruniu (współorganizator: Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”).

Portal kurator.info po raz kolejny objął patronatem Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017, której głównym organizatorem jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, a wśród partnerów znalazło się m.in. Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis” i Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Jest to już trzecia edycja kampanii zainicjowanej przez liderów grup roboczych.  Impulsem do zorganizowania pierwszej był mail od mieszkanki Wrocławia, która zaobserwowała na jednym z placów zabaw, jak to rodzice stosują przemoc wobec dzieci. W odpowiedzi na apel o reakcję przeprowadzono Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2015. Hasłem Kampanii było #milczenie – nie!, odbiorcami zaś byli potencjalni świadkowie przemocy.

Plakat Biała Wstążka 2015. Autor: Jakub Kamiński.

W ramach przeprowadzonej Kampanii w dniach od 25.11.2015 r. do 10.12.2015 r. podjęto szereg działań informujących społeczność lokalną o tym, że należy reagować na przemoc, w jaki sposób to czynić i do kogo się zgłosić. Czas Kampanii wykorzystano także do dyskusji nad przyczynami występowania przemocy, nad poszukiwaniem skutecznych rozwiązań przeciwdziałania przemocy. W dyskusji brali udział nie tylko przedstawiciele społeczności lokalnej, ale także przedstawiciele instytucji zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz organizacji pozarządowych.

Plakat Biała Wstążka 2016. Autor: Karolina Pawłowska.

Harmonogram Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 był wynikiem wniosków zebranych podczas wydarzeń, debat, dyskusji w czasie trwania akcji w 2015 r.  Sukces Białej Wstążki z roku poprzedniego sprawił, że w Kampanię 2016 zaangażowali się przedstawiciele innych instytucji, w szczególności zespoły kuratorskiej służby sądowej. Biała Wstążka 2016 r. wzbudzała także duże zainteresowanie mediów lokalnych. Dzięki temu informacje o tym jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie trafiły do szerszego grona odbiorców.  Do akcji przyłączyli się znani wrocławianie: sportowcy, muzycy, radni, politycy, ale także studenci, uczniowie szkół, wolontariusze. Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 – Wyłącz przemoc. Włącz myślenie nawoływało do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Apelowało o to, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, zaplanowane na ubiegłoroczną Kampanię działania skupiały się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego co działa, ale też tego co należy poprawić. W dyskusji tej uczestniczyli nie tylko eksperci i specjaliści zajmujący się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy, ale też społeczność lokalna.

Działaniami, które powtórzyły się w obu Kampaniach było umieszczanie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci. Tabliczki powstały w wyniku apelu mieszkanki Wrocławia, która obserwowała przemoc wobec dzieci na placu zabaw. Pomysły na hasła zapisane na tabliczkach były inicjatywą liderów grup roboczych. I tak w 2015 r. tabliczki zostały umieszczone na dwóch wrocławskich placach zabaw: przy ul. Krasińskiego oraz w Parku Staszica.

Plac zabaw w Parku Staszica we Wrocławiu.
Plac zabaw przy ul. Krasińskiego.

Tabliczki umieszczane były także podczas Białej Wstążki 2016. Hasła i grafiki przeciwko przemocy wobec dzieci zagościły w szkołach, instytucjach i Sądach.

 

 

 

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 27.11.2016

 

Podczas ubiegłorocznej Kampanii w dniu 27.11.2016 r. podczas meczu WKS Śląsk Wrocław – Legia Warszawa zawodnicy wrocławskiego klubu wybiegli na murawę z przypiętymi do koszulek białymi wstążeczkami. Przed meczem liderzy grup roboczych poinformowali zebranych na stadionie kibiców o celach i przesłaniu Białej Wstążki. Na telebimach pojawiły się grafiki z hasłami Kampanii. Dzięki temu wydarzeniu o Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy dowiedziało się nie tylko 22 000 osób zgromadzonych na stadionie, ale także kilka kolejne tysiące widzów śledzących transmisję z meczu przed telewizorami. Akcję powtórzono w roku 2017 na meczu Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin (więcej tutaj)

 

 

autor grafiki: Karolina Pawłowska

Podczas Kampanii w 2016 r. zaangażowani w jej przygotowanie liderzy, wykorzystując każdą możliwość do edukowania społeczności lokalnej, prowadzili pogadanki w szkołach z uczniami, którzy pomagali przygotowywać białe wstążeczki rozdawane podczas wydarzeń Kampanii i eventów na wrocławskim Rynku.

Uwzględniając fakt, iż Biała Wstążka jest Kampanią zainicjowaną przez mężczyzn i do nich adresowaną, podczas obu Kampanii rozdano kilka tysięcy ulotek Głos prawdziwego mężczyzny.

 

 

 

 

 

W telewizji dolnośląskiej Echo24 odbyła się debata m.in. z udziałem Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Mirosława Nawrockiego:

 

Hasło tegorocznej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017 Przerwij przemoc również skupia się na edukacji i dialogu w obszarze przeciwdziałania przemocy. Zachęca do tego, by reagować na zjawisko przemocy i podejmować takie działania, które mogą powstrzymać występowanie przemocy. Harmonogram Kampanii obfituje nie tylko w debaty, spotkania edukacyjne, czy konferencje, ale zawiera także wydarzenia kulturalne, które w niepowtarzalny sposób zwracają uwagę społeczeństwa na problem przemocy. Do wydarzeń takich należy zaliczyć spektakl Słowa mają czołgi przygotowany w ramach Programu Bezpieczna Szkoła przez uczniów wrocławskich szkół pod profesjonalnym okiem reżysera Pana Rafała Kronenberga do tekstów Pani Marzeny Sadochy.

Plakat tegorocznej kampanii, której hasło brzmi „Przerwij przemoc” został wykonany przez wrocławskiego artystę, który pragnie pozostać anonimowy. Do projektu został wykorzystany gipsowy odlew twarzy kobiety wykonany przez autora oraz fotografia wykonana na potrzeby projektu przez ośrodek Kontury Kultury. Autor plakatu włożył w jego przygotowanie dużo pracy, wykorzystał swój talent, poświęcił swój wolny czas – i zrobił to wszystko nieodpłatnie. Autor wykonanym projektem plakatu chciał wyrazić przekaz tegorocznej kampanii: Przerwij przemoc – nie bój się prosić o pomoc; Przerwij przemoc – reaguj, pomóż wyrwać się z szarej niemocy; Przerwij przemoc – dość tajemnic czterech ścian; Przerwij przemoc – nie krzywdź; Pokazuje on, że uwikłanie w przemoc oraz brak reakcji na nią ze strony otoczenia zamyka nas w szarej masce przeróżnych emocji, odczuć, zamyka w szarej masce tajemnicy. Pokazuje też, że jest możliwe przerwać tę tajemnicę, że jest możliwe przerwanie przemocy, że jest możliwy kolorowy, spokojny świat.

Innym, niezwykle istotnym projektem przygotowanym na potrzeby Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017 są etiudy filmowe poruszające problematykę przemocy, które pod profesjonalnymi skrzydłami pani Magdaleny Zambrzyckiej i pana Marka Hamery, zostały przygotowane przez słuchaczy pierwszego roku Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu.

Etiuda nr 1

Etiuda nr 2

Pełny harmonogram wydarzeń Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst powstał z wykorzystaniem materiału opracowanego przez koordynatorkę Wrocławskiej Kampanii Biała Wstążka – p. Izabelę Pawłowską