piątek, 21 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "wynagrodzenie zawodowych kuratorów sądowych"

wynagrodzenie zawodowych kuratorów sądowych

3423

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich zostało podpisane i ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.  Z treści rozporządzenia wynika, że wejdzie ono w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Zmiana mnożników, zawarta w rozporządzeniu, na podstawie których ustala się wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich obowiązywać będzie wstecz, to znaczy od dnia 1 stycznia 2017 r. Z pełną treścią Rozporządzenia można zapoznać się tutaj.