czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "XII Lęborskie Wydarzenia"

XII Lęborskie Wydarzenia

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki 29.06.2018 r. Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Tegoroczna konferencja w sposób udany kontynuowała wcześniejszą formułę, która doskonale się sprawdziła, czyli ograniczona liczba prelegentów oraz dyskusja po każdym wystąpieniu. Tradycyjnie konferencyjne obrady zostały poprzedzone spotkaniem z Burmistrzem Miasta Lęborka, w którym obok grona naukowców, uczestniczyła Pani Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku oraz Prezes WSKS. W tematykę tegorocznej konferencji, po konwencjonalnym otwarciu i przywitaniu gości przez dr Michała Szykuta i Z-cę Burmistrza Miasta Lęborka Mariana Kurzydłę, wprowadził Profesor Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki).

Referatem otwierającym konferencję było wystąpienie Prof. Piotra Chomczyńskiego, który kontynuował zeszłoroczne rozważania nt. projektu badawczego realizowanego we współpracy z Profesorem Rogerem Guyem ze Stanów Zjednoczonych. W czasie dyskusji odnoszono się do konkretnych zagadnień metodologicznych. Wystąpienie Roberta Cotterella (Ministerstwo Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii) było kontynuacją zeszłorocznego referatu i koncentrowało się na rewolucyjnej zmianie związanej z wykonywaniem orzeczeń sądowych w Zjednoczonym Królestwie, czyli prywatyzacji probacji. Dzisiaj nasz brytyjski kolega, krytycznie ustosunkował się do aktualnego stanu systemu, przedstawiając m.in. założenia tworzonego w Anglii i Walii rejestru karalności kuratorów. Dr Michał Szykut w swojej propozycji zagospodarował kontekst praktyki, opisując sposób pozyskiwania środków finansowych na działania profilaktyczne z funduszy europejskich. Jednocześnie uczestnicy spotkania, mogli zapoznać się z konceptem działania Naszego Miejsca, organizowanej w Lęborku, placówki profilaktyczno – resocjalizacyjnej. Po referacie nastąpiła ożywiona dyskusja, podczas której kuratorzy z różnych części kraju, odnosili się do doświadczeń związanych z podejmowaniem działań w środowisku nieletnich w swoich okręgach. Po przerwie gen. prof. E. Barash (Kijów, Ukraina), przedstawił aktualną sytuacje w obszarze tworzenia ukraińskiej probacji. Dr Katarzyna Witkowska – Rozpara (IPSiR Uniwersytet Warszawski) w swoim wystąpieniu bezpośrednio nawiązała do tytułu konferencji i w sposób bardzo interesujący przedstawiła relacje pomiędzy teorią a praktyką związaną z orzekaniem dozorów i obowiązków okresu próby. Referat Pani Doktor, był kontynuacją jej wcześniejszych wystąpień i jak co roku, spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem konferencyjnej publiczności. Joanna Główczewska (doktorantka Uniwersytet Gdański), opisała założenia metodologiczne i wyniki badań swojej pracy doktorskiej. W opinii wielu uczestników spotkania, była to najciekawsza propozycja przedstawiona przez doktoranta dotychczas w Lęborku. Gratulujemy!!! Kapitał społeczny, zaufanie to główne obszary zainteresowania doc. dr Przemysława Frąckowiaka, a jego spostrzeżenia będące konsekwencją prowadzonych badań, wskazywały na duże zaufanie jakim darzą się wzajemnie kuratorzy zawodowi. Obrady zakończyło podsumowanie doc. dr Przemysława Frąckowiaka, po którym społeczność konferencyjna ruszyła na obiad do restauracji Różana.

W tym roku gościliśmy uczestników I Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego, co potwierdzały piękne maszyny zaparkowane pod ratuszem, których właściciele uczestniczyli w konferencji w strojach organizacyjnych. Dodało to spotkaniu wyjątkowego kolorytu.

XII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski – został doskonale opisany przez kolegę Radosława Kossakowskiego – trudno cokolwiek do jego opisu dodać. Walczono jak zawsze z wyjątkowym zaangażowaniem. http://kurator.org.pl/2018/07/03/ukraincy-zdominowali-rywalizacje-leborku/

Podsumowując XII Lęborskie Wydarzenia warto zauważyć, że w przededniu 100 – lecia rodzimej kurateli, udaje się z powodzeniem realizować projekt, który z założenia ma promować pracę kuratorów zawodowych, jednocześnie stwarzając wyjątkowe warunki do aktywności intelektualnych (konferencja) i oryginalnej rozrywki (turniej, zlot).

Szczególne podziękowania chciałbym skierować do koleżanki Martyny Miklińskiej, której zaangażowanie w prace organizacyjne oraz talenty menadżerskie, pozwalają kolejny raz profesjonalnie przygotowywać lęborskie przedsięwzięcia. Podobnie bardzo dziękuję koledze Sławomirowi Tutakowskiemu z UM w Lęborku, bez jego zaangażowania i kreatywności, nie byłoby lęborskich wydarzeń. Kolega Tomasz Dołotko kolejny już raz przygotował sportową stronę przedsięwzięcia, organizując ją na imponującym poziomie. Natomiast liderowi grupy motocyklowej Witkowi Czubakowi, wielkie dzięki za pomysł i jego realizację.

Specjalne podziękowania chciałbym skierować do naszego sponsora firmy Currenda z Gdańska, która w sposób widoczny zaangażowała się wspierając lęborskie przedsięwzięcie.

Ekipa motocyklowa jednogłośnie stwierdziła, że spotkania motocyklowe będą odbywać się cyklicznie. Jeśli ktoś się nie zdecydował na udział w pierwszym zlocie motocyklowym, będzie miał okazję do udziału w zlocie w przyszłym roku. LWG.

Relacja telewizyjna z wydarzeń lęborskich: http://kanal6.pl/2018/06/29/resocjalizacyjne-wyzwania/

Koleżanki i Koledzy… do zobaczenia za rok w Lęborku!!!
Michał Szykut