W dniach 22-24 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Śląskim, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyło się V Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji. Po raz pierwszy delegaci z 45 okręgów sądowych spotkali się poza apelacją warszawską. Z tej okazji 23 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Konferencja społeczno-naukowa pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości?, której organizatorem był Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Krajowa Rada Kuratorów, Fundacja na rzecz rozwoju probacji PROBARE.

W dniu 22 kwietnia 2015r. odbyły się posiedzenia komisji Krajowej Rady Kuratorów. Natomiast następnego dnia rano rozpoczęła się konferencja na Wydziale UŚ.

W dniu 23 kwietnia 2015r. słowa powitania wygłosili: Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji dr hab. Urszula Szuścik, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Henryk Pawlaczyk, Prezes PROBARE Andrzej Martuszewicz, Prezes Sądu Rejonowego w Cieszynie Piotr Stanclik.

W pierwszej części konferencji Przewodniczący KRK Henryk Pawlaczyk przedstawił zadania, misję służby oraz współczesne problemy i perspektywy. Następnie Prezes PROBARE Andrzej Martuszewicz przedstawił działalność fundacji, a Viceprezes Adam Syldatk omówił rozwój i promocję środków probacji i kar alternatywnych jak również problemy diagnostyczno-profilaktyczne. Prezentacją działań Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie dr Ilona Fajfer-Kruczek zakończyła tę część obrad.

Podczas drugiej części konferencji zaprezentował się okręg sądowy z Bielska-Białej. Kurator Okręgowy Arkadiusz Ochodek omówił funkcjonowanie służby. Janusz Ligocki jako kurator zawodowy oraz Mariusz Białoń (kurator społeczny) podzielili się swoimi refleksjami nt. sukcesów i porażek w pracy.

Trzecią część rozpoczęła doktorantka UŚ i kurator zawodowy Danuta Jurczyk referatem dotyczącym współpracy kuratorów sądowych z przedstawicielami innych instytucji. Było to wprowadzenie do panelu dyskusyjnego z przedstawicielami władz samorządowych oraz innych instytucji w środowisku lokalnym, które zajmują się osobami niedostosowanymi i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Wśród panelistów zasiedli m.in.: Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Henryk Pawlaczyk, Prezes PROBARE Andrzej Martuszewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Cieszynie Anna Cieślar, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji komisarz Mariusz Białoń, Dyrektor PCPR w Cieszynie Kazimiera Kawulok, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie Brygida Kuter, pedagog Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie Jolanta Urbaniec-Mołek. Dyskusja była żywiołowa i dodatkowo uzasadniła zasadność zorganizowania takiego spotkania oraz konieczność odbywania ich w przyszłości. Podkreślali to wielokrotnie kierujący dyskusją moderatorzy dr Dorota Prysak i dr Łukasz Kwadrans.

Konferencja zakończyła się pytaniami i wnioskami do dalszych spotkań oraz sformułowaniami w rodzaju wstępnych rekomendacji.

Dr Grzegorz Skutnicki z Zakładu Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji pokazał po obiedzie piękne zakątki miasta Cieszyna delegatom z Krajowej Rady Kuratorów. Mogli oni również podziwiać dzięki Burmistrzowi Miasta Cieszyna Ryszardowi Macurze między innymi salę sesyjną w Urzędzie Miasta.

W dniu 24 kwietnia 2015r. Krajowa Rada Kuratorów odbyła w Centrum Konferencyjnym WEiNOE UŚ swoje posiedzenie. Relacjonowano również wnioski wypracowane na komisjach KRK. Tego dnia późnym popołudniem część kuratorów sądowych opuściła Cieszyn, ale niektórzy pozostali, aby jeszcze podziwiać lokalne atrakcje.

Opracowanie: Dorota Prysak, Łukasz Kwadrans

Zdjęcia: Aleksander Samek

008-08 008-10 008-05 008-03 008-02 008-01